γεωργία,αγροτεμάχια, αγρότες

Από τις 10 έως 23 Ιανουάριου θα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, όσοι δεν πληρώθηκαν την εξισωτική αποζημίωση στις 21 Δεκεμβρίου.

Όπως έκανε γνωστό ο ΟΠΕΚΕΠΕ:

«μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν για την πληρωμή των ανωτέρω ενισχύσεων, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων. Τα ευρήματα αυτά αφορούν κυρίως σε

– 4. 296 δικαιούχους με μη τεκμηρίωση ιδιοκτησίας, για το σύνολο ή μέρος των αγροτεμαχίων που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης-Αίτηση πληρωμής για το Μ13 έτους 2018, σε σχέση με τα στοιχεία που τηρούνται στην Α. Α.Δ.Ε. Τα εν λόγω αγροτεμάχια εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό της δικαιούμενης ενίσχυσης, μέχρι την ταυτοποίησή τους.

– 1. 092 δικαιούχους των οποίων τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση ενίσχυσης-Αίτηση πληρωμής για το Μ13 έτους 2018, δεν ταυτοποιήθηκαν με τα αντίστοιχα του τραπεζικού ιδρύματος.

– 446 δικαιούχους για τους οποίους εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού, καθόσον το Υπ. Οικονομικών δεν έχει ολοκληρωσεί τις εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος.

– 555 δικαιούχους για επανέλεγχο του προβλεπόμενου κριτηρίου επιλεξιμότητας ως προς την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα, σε σχέση με τα στοιχεία που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.

Οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις  περιπτώσεις 1 και 2, μπορούν να προβούν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες,

για να επιλυθεί το ζήτημα της μη ταυτοποίησης και να χορηγηθεί το δικαιούμενο ποσό σε επόμενες πληρωμές.

Για τον έλεγχο του κριτηρίου του ενεργού γεωργού ( 3η περίπτωση), θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ νεότερη επεξεργασία από το Υπ. Οικονομικών για να ληφθεί υπόψη στην επόμενη πληρωμή.

Διαβάστε τη συνέχεια σε agronews.gr

 

Recommended Posts