Με τυπική απόδοση ένταξης 12.000 ευρώ αντί για 14.000 ευρώ, όπως προέβλεπε η προδηµοσίευση της πρόσκλησης, θα µπορούν να ενταχθούν οι ενδιαφερόµενοι στο πρόγραµµα των Νέων Αγροτών.

Εκτός από τη µείωση της τυπικής απόδοσης ένταξης στο Μέτρο από τα 12.000 ευρώ στα 14.000 ευρώ οι διαχειριστικές αρχές αποφάσισαν και τη µείωση της τυπικής απόδοσης που δεσµεύεται να πετύχει ο δικαιούχος του πριµ των 35.000-40.000 ευρώ, από τα 18.000 ευρώ, στα 16.000 ευρώ. Σηµειώνεται ότι στην τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης, δεν θα προσµετρηθεί η τυπική απόδοση των επίσπορων καλλιεργειών. Ενώ, για τις νεαρές φυτεύσεις, δηλαδή για µη παραγωγικές καλλιέργειες όπως αυτές ορίζονται κατά τη ∆ήλωση Καλλιέργειας, υπολογίζεται η µισή τυπική απόδοση ανά στρέµµα. Για παράδειγµα, 1 στρ. παραγωγικού επιτραπέζιου ελαιώνα έχει Τυπική Απόδοση 295,3 ευρώ/στρέµµα ενώ 1 στρέµµα νεοφυτεµένου επιτραπέζιου ελαιώνα έχει Τυπική Απόδοση 147,6 ευρώ/στρέµµα. Υπενθυµίζεται ότι αιτήσεις µπορούν να κάνουν και όσοι δεν έχουν τελειώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και οι φοιτητές που έχουν τελειώσει τα προβλεπόµενα έτη φοίτησης. Η πρόσκληση θα εκδοθεί εντός του Σεπτεµβρίου 2021 µε ένταξη βάσει των φετινών αιτήσεων ΟΣ∆Ε.

Στα 16.000 ευρώ η Τυπική Απόδοση εξόδου

Εκτός από τη µείωση της τυπικής απόδοσης ένταξης στο Μέτρο από τα 12.000 ευρώ στα 14.000 ευρώ οι διαχειριστικές αρχές αποφάσισαν και τη µείωση της τυπικής απόδοσης που δεσµεύεται να πετύχει ο δικαιούχος του πριµ των 35.000-40.000 ευρώ, από τα 18.000 ευρώ, στα 16.000 ευρώ. Σηµειώνεται ότι στην τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης, δεν θα προσµετρηθεί η τυπική απόδοση των επίσπορων καλλιεργειών. Ενώ, για τις νεαρές φυτεύσεις, δηλαδή για µη παραγωγικές καλλιέργειες όπως αυτές ορίζονται κατά τη ∆ήλωση Καλλιέργειας, υπολογίζεται η µισή τυπική απόδοση ανά στρέµµα. Για παράδειγµα, 1 στρ. παραγωγικού επιτραπέζιου ελαιώνα έχει Τυπική Απόδοση 295,3 ευρώ/στρέµµα ενώ 1 στρέµµα νεοφυτεµένου επιτραπέζιου ελαιώνα έχει Τυπική Απόδοση 147,6 ευρώ/στρέµµα. Υπενθυµίζεται ότι αιτήσεις µπορούν να κάνουν και όσοι δεν έχουν τελειώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και οι φοιτητές που έχουν τελειώσει τα προβλεπόµενα έτη φοίτησης. Η πρόσκληση θα εκδοθεί εντός του Σεπτεµβρίου 2021 µε ένταξη βάσει των φετινών αιτήσεων ΟΣ∆Ε.

Μεταβιβάσεις αγροτεμαχίων με δεσμεύσεις έως 15 Απριλίου

Σημειώνεται εδώ πως η επικείµενη προκήρυξη των Νέων Αγροτών έχει ξεκινήσει ένα κύµα μεταβιβάσεων εκµεταλλεύσεων προς συγγενικά πρόσωπα και παιδιά που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μέτρο. Μάλιστα για τους έχοντες αγροτεµάχια δεµένα µε δεσµεύσεις σε προγράµµατα όπως Κοµφούζιο και Απονιτροποίηση (Μέτρα 10.1.8 και 10.1.4), η διορία µεταβίβασης λήγει στις 15 Απριλίου. Καθώς τα χρονικά περιθώρια λοιπόν στενεύουν για την παραπάνω κατηγορία ενδιαφερόµενων, ο Σύλλογος Επαγγελµατιών Γεωπόνων Λάρισας ζητά παράταση της σχετικής προθεσµίας, θέµα που έφερε στη βουλή ο βουλευτής Λαρίσης της Ν∆, Μάξιµος Χαρακόπουλος.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr/

Recommended Posts