Η απόφαση έχει αναρτηθεί στη διαύγεια.

 

Με την απόφαση δίδεται έγκριση Σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειών: 1) Περιφέρειας Κρήτης, 2) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 3) Περιφέρειας Ηπείρου, 4) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 5) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.

Όπως αναφέρεται επίσης στην απόφαση, οι πόροι χρηματοδότησης του Έργου θα προέλθουν από τα εισπραχθέντα μισθώματα για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής (τέλη βόσκησης) που κατατίθενται υπέρ της Περιφέρειας σε ειδικό λογαριασμό με Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 3418 «Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών».

Δείτε εδώ την απόφαση

Προέλευση άρθρου: https://www.agrotypos.gr

Recommended Posts