Πρόκειται για ένα Μέτρο που αφορούσε τότε µόνο τους αιγοπροβατοτρόφους, ωστόσο εδώ προορίζεται για όλους τους επαγγελµατίες αγρότες. Το ζήτηµα είναι η χρήση της φόρµουλας πάνω στην οποία βασίστηκε η συγκεκριµένη πρόσκληση: Γρήγορη, ευέλικτη, απόλυτα στοχευµένη και για µαζεµένα επιχειρηµατικά σχέδια. 

Η συνταγή αυτή θα βοηθούσε αρκετά στο να βγει η µεταβατική πρόσκληση που έχει προγραµµατιστεί για τον Οκτώβριο του 2021. Καθώς, το ζήτηµα είναι να µην «ξεχειλώσει» όπως γίνεται διαχρονικά µε τα µεγάλα Σχέδια Βελτίωσης, όπου από την πρόσκληση έως την υλοποίηση χρειάζεται µία 5ετία.

Μάλιστα, στα µικρά Σχέδια Βελτίωσης του παρελθόντος είχε µπει και ρήτρα για 9µηνη υλοποίηση της επένδυσης ή 15 µήνες αν η επένδυση προέβλεπε κτηριακές επενδύσεις. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως πρόκειται για ένα Μέτρο που σχεδιάστηκε για την περίοδο 2007-2013, υπό την ευθύνη του νυν γενικού γραµµατέα, ∆ηµήτρη Παπαγιαννίδη, µε ό,τι και να σηµαίνει αυτό για τον προγραµµατισµό του ΠΑΑ της τρέχουσας περιόδου.

Για τη νέα περίοδο κατηγοριοποιηµένες προσκλήσεις

Πάντως ο σχεδιασµός µικρών Σχεδίων Βελτίωσης µε κυλιόµενες προκηρύξεις που θα είναι κατηγοριοποιηµένες (π.χ µόνο για συλλεκτικές µηχανές, ή, µόνο για µηχανήµατα γεωργίας ακριβείας και τρακτέρ κ.ο.κ) βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο όσον αφορά τη νέα προγραµµατική περίοδο, δηλαδή την πενταετία 2023-2027.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts