ούζο

Νέους κανόνες με στόχο τη διευκρίνιση και τη βελτίωση του νομικού πλαισίου που καθορίζει τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, μεταξύ των οποίων το ούζο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους σε άλλα τρόφιμα και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 9 Απριλίου.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο εν λόγω κανονισμός θα εξασφαλίσει σαφή επισήμανση των αλκοολούχων ποτών όπως το Whisky, το Brandy, το Cognac ή το ούζο σε ολόκληρη την Ε. Ε σύμφωνα με τους κανόνες σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (κανονισμός FIC). Επιπλέον, θα διασφαλίσει ένα ορισμένο επίπεδο εναρμόνισης της σύνθεσης αυτών των ποτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για παράδειγμα όσον αφορά τη μέγιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

Χάρη στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, θα είναι ευκολότερο για τους καταναλωτές να κάνουν ενημερωμένες επιλογές και να αγοράζουν γνήσια προϊόντα. Καθώς οι νέοι κανόνες απαγορεύουν τον παράνομο υπαινιγμό ή αναφορά σε αλκοολούχα ποτά και διατηρούν πιο παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.

Επιπλέον, τα συμφέροντα των παραγωγών θα διαφυλαχθούν καλύτερα καθώς ο νέος κανονισμός ενισχύει την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων έναντι των εμπορικών σημάτων. Παρέχοντας 7 επιπλέον έτη προστασίας σε σύγκριση με τη συμφωνία του Π. Ο. Ε για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 7 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε. Ε. Εκτός από ορισμένες διατάξεις σχετικά με τις Γ. Ε, οι οποίες θα ισχύσουν δύο εβδομάδες από την έναρξη ισχύος του κανονισμού, το μεγαλύτερο μέρος των νέων κανόνων θα τεθεί σε ισχύ από το 2021.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Recommended Posts