Αυτό προκύπτει από έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ που παίρνει ως παράδειγµα την κρίση στην αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων της περιόδου 2014-2016 εξαιτίας του ρωσικού εµπάργκο και πως τη διαχειρίστηκαν η Κοµισιόν και οι αρµόδιες αρχές των κρατών-µελών. 

Αν µη τι άλλο τα µέτρα λειτούργησαν για την ελάφρυνση των προβληµάτων ρευστότητας των παραγωγών, όµως παραµένει ζητούµενο-  µε βάση την πολυσέλιδη έκθεση-  αν τα διδάγµατα που αντλήθηκαν θα µπορέσουν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο µελλοντικών κρίσεων, διαταράξεων της αγοράς ανάµεσα και αυτή της πανδηµίας.

Μάλιστα, η έκθεση-σύσταση του Ελεγκτικού ζητά από την Κοµισιόν να προχωρήσει σε αλλαγές εντός του 2022 υπενθυµίζοντας της, παλαιότερη έκθεση (2018) στην οποία αναφέρει ότι: «όσο συχνότερα χορηγείται δηµόσια ενίσχυση κατά τη διάρκεια ή σε συνέχεια µιας «κρίσης» τόσο µικρότερο είναι το κίνητρο για τους γεωργούς να µετριάσουν τον κίνδυνο µέσω της χρήσης εργαλείων διαχείρισης κινδύνων». Αυτό δηµιουργεί ηθικό κίνδυνο, καθώς οι γεωργοί έχουν κίνητρο να αυξήσουν την έκθεσή τους σε κίνδυνο. Παραδείγµατος χάριν, έχουν µεγαλύτερο κίνητρο να αυξήσουν την παραγωγή, διότι, εάν δεν αυξηθεί η ζήτηση, θεωρούν ότι, σε περίπτωση πτώσης των τιµών, θα λάβουν στήριξη από τον προϋπολογισµό της ΕΕ».

Αντίστοιχα, σε άλλη µελέτη που εκπονήθηκε το 2018 για λογαριασµό της Επιτροπής διαπιστώνεται επίσης ότι η ύπαρξη του «διχτυού ασφαλείας» ενδεχοµένως κατέστησε τους παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος λιγότερο δεκτικούς βραχυπρόθεσµα στα µηνύµατα της αγοράς. Η µελέτη κατέληξε στο συµπέρασµα ότι αυτό πιθανώς ίσχυε κατά τη διάρκεια της διατάραξης της αγοράς, ιδίως στις Κάτω Χώρες, αλλά και στην Πολωνία, την Ισπανία και την Τσεχία.

Τα µέτρα µείωσης της παραγωγής ενέχουν υψηλό κίνδυνο εµφάνισης του φαινοµένου της µη αποδοτικής δαπάνης

«Όσο συχνότερα χορηγείται δηµόσια ενίσχυση κατά τη διάρκεια ή σε συνέχεια µιας «κρίσης», τόσο µικρότερο είναι το κίνητρο για τους γεωργούς να µετριάσουν τον κίνδυνο µέσω της χρήσης εργαλείων διαχείρισης κινδύνων». Αυτό δηµιουργεί ηθικό κίνδυνο, καθώς οι γεωργοί έχουν κίνητρο να αυξήσουν την έκθεσή τους σε κίνδυνο. Παραδείγµατος χάριν, έχουν µεγαλύτερο κίνητρο να αυξήσουν την παραγωγή, διότι, εάν δεν αυξηθεί η ζήτηση, θεωρούν ότι, σε περίπτωση πτώσης των τιµών, θα λάβουν στήριξη από τον προϋπολογισµό της ΕΕ.»

Με τη φράση αυτή, το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ υπενθυµίζει στην Κοµισιόν ότι η αντιµετώπιση διαταράξεων της αγοράς πρέπει να γίνεται µε στοχευµένα µέτρα και όχι απλά µε εισοδηµατικές ενισχύσεις που δηµιουργούν στου παραγωγούς κουλτούρα αιτηµάτων στήριξης και τους κάνουν βραχυπρόθεµα λιγότερο δεκτικούς στα µηνύµατα της αγοράς.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts