τρακτερ

Με ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς θα αντιμετωπιστούν οι φετινές δηλώσεις εισοδήματος, οι οποίες αφορούν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2020, των νέων μικρομεσαίων επιχειρηματιών, ελευθέρων επαγγελματιών αλλά και των νέων αγροτών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το ν. 4646 του Δεκεμβρίου 2019, τα καθαρά εισοδήματα που αποκτούν οι νέοι επιχειρηματίες κατά τα τρία πρώτα χρόνια άσκησης των δραστηριοτήτων τους φορολογούνται πλέον με έναν εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή φόρου, της τάξεως του 4,5%, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ.

Ειδικότερα, με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΦΕΚ Α 167/23-7-2013), προβλέπεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και μετά και για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας μειώνεται κατά 50%, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Δεδομένου ότι με τον ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α’ 201/12-12-2019) προβλέπεται ότι από το φορολογικό έτος 2020 ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας των αυτοαπασχολουμένων μειώνεται από το 22% στο 9%, όσα φυσικά πρόσωπα προέβησαν από το 2018 και μετά σε δήλωση έναρξης επαγγέλματος ιδρύοντας νέες ατομικές επιχειρήσεις θα έχουν φέτος το προνόμιο της φορολόγησης των καθαρών εισοδημάτων τους με έναν πολύ χαμηλό συντελεστή φόρου της τάξεως του 4,5%.

Ποιους αφορά ο νέος συντελεστής φορολόγησης

Δεδομένου ότι η μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 50% ισχύει κατά τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων και πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του εκάστοτε κρινόμενου φορολογικού έτους δεν έχουν υπερβεί ή δεν θα έχουν υπερβεί τα 10.000 ευρώ, θα ισχύσουν τα εξής:

-για όσους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες προέβησαν σε έναρξη επαγγέλματος το 2018, η εφαρμογή του πολύ χαμηλού συντελεστή 4,5% θα ισχύσει μόνο για το φορολογικό έτος 2020, διότι το έτος αυτό είναι το τρίτο έτος λειτουργίας τους,

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts