Το επιλέξιμο ποσοστό προμήθειας θα είναι 10% για την αγορά κυψελών αντικατάστασης και 20% για την αγορά μεμονωμένων κινητών βάσεων (με βάση υπολογισμού τις κυψέλες που κατέχει ο παραγωγός).

 

Τους δικαιούχους, τις δαπάνες που καλύπτονται και τον τρόπο με τον οποίο θα υποβληθούν οι αιτήσεις για τη δράση «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου Τομεακού Μελισσοκομικού Προγράμματος του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027» ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, που επικαλείται η εφημερίδα«Απογευματινή», δικαιούχοι συμμετοχής στη δράση θα είναι οι «ενεργοί μελισσοκόμοι», όπως αναφέρεται, με τουλάχιστον 20 κατεχόμενες κυψέλες, ενώ επιλέξιμη δαπάνη θα αποτελέσει η προμήθεια «κυψελών αντικατάστασης» ή/και «μεμονωμένων κινητών βάσεων».

Το επιλέξιμο ποσοστό προμήθειας θα είναι 10% για την αγορά κυψελών αντικατάστασης και 20% για την αγορά μεμονωμένων κινητών βάσεων (με βάση υπολογισμού τις κυψέλες που κατέχει ο παραγωγός).

Η διαδικασία

Για τη συμμετοχή στη δράση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση και παραστατικά αγοράς κυψελών σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή, η οποία παρέχεται μέσω του κυβερνητικού ιστότοπου gov.gr, όπου θα πλοηγηθείτε ως εξής: Κατηγορίες Υπηρεσιών – Γεωργία και κτηνοτροφία – Κτηνοτροφική επιχειρηματικότητα – Ψηφιακές Υπηρεσίες για Μελισσοκόμους.

Με την αίτηση θα υποβάλλονται και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών αντικατάστασης ή/και μεμονωμένων κινητών βάσεων (τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης), εκδοθέντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, με ημερομηνία έκδοσης από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Στην αίτηση θα δηλώνεται ότι ο μελισσοκόμος θα διατηρήσει τα αγορασθέντα είδη (κυψέλες αντικατάστασης ή και κινητές βάσεις), για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την ημερομηνία αγοράς τους.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι δεν δύνανται να πραγματοποιήσουν την ψηφιακή υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη δράση και την ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών-παραστατικών μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Μελισσοκομίας, τα οποία λειτουργούν ως κέντρα εξυπηρέτησης των μελισσοκόμων και ως φορείς υποβοήθησης υποβολής της αίτησης στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή.

Recommended Posts