Με ελάχιστο κοινοτικό προϋπολογισµό 150 εκατ. ευρώ έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη νέα πρόσκληση στα πλαίσια του Μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας, η οποία αναµένεται να εκδοθεί αµέσως µετά τις εντάξεις των νέων αγροτών το φθινόπωρο.

H ένταξη της μελισσοκομίας και μιας σειράς νέων καλλιεργειών όπως το ρόδι, το ακτινίδιο, τα σύκα, η φράουλα, τα οποία βρίσκονται ήδη ενσωµατωµένα στο θεσµικό πλαίσιο του Μέτρου 11 βάσει της 8ης τροποποίησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ενίσχυση είχε οριστεί στις παραπάνω καλλιέργειες µέχρι τα 90 ευρώ το στρέµµα. Παράλληλα, αναµένεται να ξεκαθαριστούν και οι επιλέξιµοι δικαιούχοι του προγράµµατος καθώς «παίζεται» ακόµα αν η νέα πρόσκληση θα αφορά όσους ήδη έχουν πιστοποιηµένα βιολογικά προϊόντα («παλιοί») και όσους θέλουν τώρα να µπουν στη βιολογική παραγωγή.

Αυτή την περίοδο πάντως πραγµατοποιούνται οι διεργασίες για το περιεχόµενο του Μέτρου και εξετάζεται παράλληλα η δυνατότητα ένταξης νέων καλλιεργητικών οµάδων που έχασαν το «τρένο» στην περασµένη προκήρυξη.

Bάσει των κοινοτικών κανονισµών της µεταβατικής ΚΑΠ, προκειµένου να αναληφθούν νέες δεσµεύσεις από το 2021 (νέα προκήρυξη, η 5η κατά σειρά) οι διαχειριστικές αρχές µπορούν να επιλέξουν µονοετείς έως τριετείς δεσµεύσεις. Εάν προβλεφθεί ετήσια παράταση για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας (αφορά του ενταγµένους στην πρόσκληση του 2016) µετά τη λήξη της αρχικής περιόδου από το 2022, η παράταση δεν υπερβαίνει το ένα έτος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts