τρακτερ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού αλλά και να καταστεί βιώσιμο το σύστημα των γεωργικών ασφαλίσεων, υπέγραψε απόφαση με την οποία συγκροτείται ομάδα εργασίας για τη μελέτη του θεσμικού πλαισίου τους. 

Στόχος της ομάδας αυτής είναι να υποβάλλει στον Υπουργό προτάσεις γνωμοδοτικού χαρακτήρα και παράλληλα να συντάξει πόρισμα στο οποίο θα περιγράφονται τα θέματα που επεξεργάστηκε καθώς και οι λύσεις που προτείνει να υιοθετηθούν από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς που συμμετέχουν στην ομάδα.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.neapaseges.gr

Recommended Posts