τρακτερ

Σε έναν δεύτερο γύρο υποβολής αιτήσεων για το πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών, προσανατολίζεται το ΥΠΑΑΤ, καθώς στην πρώτη πρόσκληση από τα 166.720.000 ευρώ διαθέσιµα, µόλις τα 26 εκατ. ευρώ αναµένεται να απορροφηθούν µε βάση την πορεία των αιτήσεων.

 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda, σε αυτόν τον δεύτερο γύρο οι αρχές επεξεργάζονται ένα σχέδιο πρόσκλησης ύψους 60 εκατ. ευρώ, στο οποίο δικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα, µέλη συλλογικών σχηµάτων, τα οποία θα έχουν την ευθύνη για τη σύνταξη του φακέλου και την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης. Φυσικά, ο δικαιούχος θα έχει τη δέσµευση να διανέµει την παραγωγή του µέσω του συλλογικού σχήµατος µε συµβόλαια. Υπενθυµίζεται πως στην 1η πρόσκληση (λήγει στις 22 Ιανουαρίου), όλη η διαδικασία είναι ευθύνη των οµάδων και των συνεταιρισµών, κάτι που οδήγησε σε µία γραφειοκρατία που λίγοι είναι σε θέση να αναλάβουν και αποθάρρυνε την ένταξη στο πρόγραµµα. «Είναι ένα σύνθετο πρόγραµµα, που προϋποθέτει το συντονισµό πολλών ανθρώπων κι εκεί διαπιστώνεται µια µεγάλη αδυναµία στην πλειονότητα των διοικήσεων των συλλογικών σχηµάτων, οι οποίες δείχνουν µια δυσανεξία ως προς το να εµπλακούν στη διαδικασία εφαρµογής της αναδιάρθρωσης αν και αρχικώς εµφανίζονταν έτοιµες να συµµετάσχουν», είπε στην Agrenda, πηγή, που εµπλέκεται µε το αντικείµενο.

Τα υπόλοιπα 80 εκατ. ευρώ αναµένεται να διατεθούν σε µία ακόµη προκήρυξη που θα αφορά τα άλλα καθεστώτα Αγροδιατροφής του Ταµείου Ανάκαµψης µε επικρατέστερο τον «Εκσυγχρονισµό στον Πρωτογενή Τοµέα» ή ακόµη και αυτό της Μεταποίησης. Μένει να φανεί αν και εκεί θα υπάρξουν σχετικές αλλαγές ως προς τους δικαιούχους. Σηµειώνεται εδώ πως εφόσον δεν απορροφηθούν τα κονδύλια από το καθεστώς της Αγροδιατροφής, τότε θα µεταφερθούν σε άλλα καθεστώτα του Ταµείου Ανάκαµψης που δεν έχουν σχέση µε τον αγροτικό τοµέα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts