Το σύστημα BorderTS της Amazone συνεχώς βελτιώνεται και στη νέα του γενιά τα μεγαλύτερα πλάτη εργασίας δεν αποτελούν πρόβλημα, ενώ, συνεργαζόμενη με το σύστημα διανομής στα όρια του πεδίου AutoTS το αποτέλεσμα είναι ακριβής διανομή και σημαντικά υψηλή εξοικονόμηση εισροών.

 

Η λιπασματοδιανομή υψηλής ακρίβειας είναι πλέον προτεραιότητα, όπως δηλώνουν οι κατασκευάστριες των αντίστοιχων συστημάτων. Το πλεονέκτημα του AutoTS, συστήματος της Amazone, είναι πολύ εμφανές σε μεγαλύτερα πλάτη εργασίας.

Ένα κοντό πτερύγιο διασποράς ενεργοποιείται στο ενσωματωμένο στο δίσκο σύστημα διασποράς περιγράμματος, έτσι ώστε το λίπασμα να επιταχύνεται λιγότερο και επομένως να εφαρμόζεται μόνο στην απαιτούμενη απόσταση. Το AutoTS επιτρέπει τη διασπορά του λιπάσματος πολύ πιο αποτελεσματικά, μέχρι την άκρη του χωραφιού, επιτυγχάνοντας έτσι πρόσθετη απόδοση έως και 17% σε αυτόν τον τομέα, σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα διασποράς συνόρων. 
Αμφότερα τα συστήματα διανομής στα όρια λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της λίπανσης από την πρώτη γραμμή μέχρι την άκρη του χωραφιού.

Για να επιτύχετε ακόμη υψηλότερες αποδόσεις στην άκρη του χωραφιού, ο νέος εκτροπέας BorderTS μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το AutoTS, λέει η Amazone. Το BorderTS απλώνει το λίπασμα απευθείας από την άκρη του χωραφιού στην καλλιέργεια.

Όταν το κάνετε αυτό, το κλείστρο που βρίσκεται πλησιέστερα στο όριο του πεδίου παραμένει κλειστό. Η Amazone έχει αναπτύξει τον νέο εκτροπέα BorderTS ειδικά για τα συστήματα διασποράς TS, με το συνδυασμό αυτό να πετυχαίνει εξαιρετικά αποτελέσματα στην πλευρική κατανομή μέχρι την άκρη του χωραφιού, χωρίς την εφαρμογή λιπάσματος πέρα από τα σύνορα. Αυτό επιτρέπει αυξημένες αποδόσεις έως και 27% στα εξωτερικά πέντε μέτρα της περιοχής ορίων του αγρού, σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα διασποράς συνόρων. Σύμφωνα με την εταιρεία, σε μεγάλα πλάτη εργασίας, το λίπασμα πρέπει να επιταχυνθεί σημαντικά περισσότερο, προκειμένου να επιτευχθεί καλή περιοχή κάλυψης με τον ανεμιστήρα διασποράς της πρώτης γραμμής.

Λόγω της υψηλής ενέργειας των κόκκων, η πλευρική κατανομή που παρέχεται από τα συμβατικά συστήματα πίσω από το τρακτέρ είναι συχνά μη ικανοποιητική. Ο εκτροπέας BorderTS διαθέτει ειδική κατασκευή πλάκας διαφράγματος και πλάκα καθοδήγησης, με τη γωνία της τελευταίας να μπορεί να ρυθμιστεί. Τα διαφράγματα αφαιρούν πρώτα την ενέργεια από τους κόκκους, οι οποίοι στη συνέχεια οδηγούνται απαλά στο έδαφος από την πλάκα καθοδήγησης. Η πλάκα-οδηγός είναι ρυθμιζόμενη για βέλτιστη εφαρμογή μέχρι το όριο του πεδίου.

Επιπλέον, ένας αισθητήρας ανιχνεύει τη θέση εργασίας. Όταν χρησιμοποιείται ο εκτροπέας, ο ρυθμός διασποράς και το σημείο παροχής του λιπάσματος στον δίσκο διασποράς προσαρμόζονται αυτόματα, για να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή πλευρική κατανομή σε συνδυασμό με το σύστημα διασποράς περιγράμματος AutoTS. Είναι αυτονόητο ότι ο ρυθμός εφαρμογής μπορεί να παρακαμφθεί χειροκίνητα ανά πάσα στιγμή.

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts