Πρόγραμμα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των χοιροτρόφων και εκτροφέων γηγενών μαύρων χοίρων, καθώς και μελισσοκόμων στο πλαίσιο της επιδημίας του κορωνοϊού, έλαβε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η δημόσια υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.

Το μέτρο θα αντιμετωπίσει εν μέρει την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν οι δικαιούχοι λόγω της επιδημίας του κορανοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους του προσωρινού πλαισίου. Ειδικότερα, η ενίσχυση

-δεν θα υπερβαίνει τα 225.000 ευρώ ανά δικαιούχο και

-θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr

Recommended Posts