Κατεύθυνση ώστε να αξιοποιηθούν στην Ελλάδα 137 εκατ. ευρώ σε αγροπεριβαλλοντικά μέτρα όπως είναι η Βιολογική Γεωργία, η Απονιτροποίηση, οι σπάνιες φυλές ή το Κομφούζιο δίνει η Ευρωβουλή μέσα στην επόμενη διετία.

Το ψήφισμα της Επιτροπής Γεωργίας της Ευρωβουλής (COM AGRI) που ξεκλείδωσε για τα έτη 2021 και 2022 8 δισ. ευρώ από τους πόρους του λεγόμενου «Next Generation Europe» ώστε να αξιοποιηθούν στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης, φέρνει στο ελληνικό ταμείο των Προγραμμάτων 371 εκατ. ευρώ. Μπορεί βέβαια το ποσό να μην έχει κλειδώσει ακόμα, ωστόσο τα ποσά δεν αναμένεται να διαφέρουν σημαντικά, ενώ το σημαντικό είναι ότι η Ευρωβουλή, δίνει σαφείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθούν τα χρήματα από τα κράτη μέλη. Έτσι, το 37% του συνολικού ποσού, δηλαδή 137 εκατ. ευρώ στην περίπτωση της χώρας µας, θα πρέπει να αφορά σε αγροπεριβαλλοντικά µέτρα όπως Βιολογική Γεωργία, Απονιτροποίηση κ.λπ. Εδώ λοιπόν έγκειται το παράθυρο πιθανής επαναπροκήρυξης, εκτός και αν οι διαχειριστές της αγροτικής πολιτικής της χώρας προχωρήσουν στην εκπόνηση νέου μέτρου που όμως δεν θα απομακρύνεται από την φιλοσοφία των υφιστάμενων στο ΠΑΑ αγροπεριβαλλοντικών πλαισίων.

Επιπλέον, υποχρεωτικά τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 55%, θα πρέπει να διοχετευθούν σε πρόγραμμα Νέων Αγροτών (Μέτρο 6.1).

Σε ό,τι αφορά τώρα στα Αγροπεριβαλλοντικά, οι διατυπωμένες και εν ενεργεία δράσεις του Μέτρου 10 είναι:

  •  Δράση 10.1.1 - Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας
  • Δράση 10.1.2 - Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας
  • Δράση 10.1.3 - Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας
  • Δράση 10.1.4 – Απονιτροποίηση
  • Δράση 10.1.7 - Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες
  • Δράση 10.1.8 - Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων
  • Δράση 10.1.9 - Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών
  • Δράση 10.1.10 - Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών- ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση
  • Δράση 11 – Βιολογική Γεωργία

Το 30% των πόρων θα καταστεί διαθέσιµο το 2021 και το υπόλοιπο 70% το 2022

Η Επιτροπή Γεωργίας ενέκρινε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου το πακέτο ταχείας, στοχευµένης και βιώσιµης ανάκαµψης για τους αγρότες της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές ενηµέρωσαν το κείµενο που πρότεινε η Επιτροπή για να προκαταβάλουν όλα τα χρήµατα που διατέθηκαν για τις αγροτικές κοινότητες από το µέσο ανάκαµψης της ΕΕ έως τα έτη 2021 και 2022. Περίπου το 30% των ευρώ 8,07 δισεκατοµµύρια ενισχύσεις (σε τρέχουσες τιµές) θα πρέπει να καταστεί διαθέσιµο το 2021, ενώ το υπόλοιπο 70% θα αποδεσµευτεί το 2022.

Τον ∆εκέµβριο η ενσωµάτωση της πρότασης της Ευρωβουλής

Το κείµενο σχετικά µε το µέσο ανάκαµψης της ΕΕ επόµενης γενιάς, το οποίο εγκρίθηκε στην Επιτροπή Γεωργίας µε 46 ψήφους υπέρ και καµία κατά και δύο αποχές, θα πρέπει τώρα να αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε το Συµβούλιο. Οι νέοι κανόνες πρέπει στη συνέχεια να ενσωµατωθούν στον µεταβατικό κανονισµό της ΚΑΠ. Τελική συµφωνία σύµφωνα µε τον Πάολο Ντε Κάστρο, αναµένεται να επέλθει τον ∆εκέµβριο του 2021, µε την ψήφιση του µεταβατικού κανονισµού για τη 2ετία πριν µπει σε εφαρµογή η νέα ΚΑΠ. 

Η ανακοίνωση της επιτροπής γεωργίας αναφέρει χαρακτηριστικά:

Η Επιτροπή Γεωργίας ενέκρινε την Τρίτη για πακέτο ταχείας, στοχευµένης και βιώσιµης ανάκαµψης για τους αγρότες της ΕΕ, τους παραγωγούς τροφίµων και τις αγροτικές περιοχές, τα οποία θα πρέπει επίσης να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts