τρακτερ

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία με την οποία ανανεώνεται η ειδική ρύθμιση που ίσχυσε το 2022 για τους μη μισθωτούς, δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους.

 

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία με την οποία ανανεώνεται η ειδική ρύθμιση που ίσχυσε το 2022 για τους μη μισθωτούς, δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, προκειμένου να τακτοποιηθούν ταμειακά και να μπορέσουν να ανανεώσουν χωρίς πρόβλημα την ασφαλιστική τους ικανότητα.

Ειδικότερα δίνεται στους αγρότες και λοιπούς μη μισθωτούς κατ’ εξαίρεση ασφαλιστική ικανότητα, έως 31 Μαΐου 2023, ανεξαρτήτως ύπαρξης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ταυτόχρονα καλούνται να καταβάλλουν εντός του 2023 (αναδρομικά για το έτος 2022) το ποσό που αντιστοιχεί στις ετήσιες εισφορές του κλάδου υγείας της ασφαλιστικής κλάσης που έχουν επιλέξει για παροχές σε είδος και σε χρήμα, προκειμένου να ανανεωθεί η ασφαλιστική τους ικανότητα έως και 29 Φεβρουαρίου 2024.

Με την ίδια τροπολογία –μεταξύ άλλων-:

  • Καθιερώνεται η άδεια πενθούντων γονέων. Πρόκειται για ειδική άδεια 20 ημερών που αφορά γονείς οι οποίοι χάνουν τα παιδιά τους, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα κοινωνικών οργανώσεων.
  • Προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος Πάσχα σε εργαζομένους στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιΐας και πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή.
  • Διορθώνεται ο όρος «επιμέλεια» στην εσωτερική νομοθεσία και αντικαθίσταται από τον όρο «φροντίδα» στους ορισμούς που σχετίζονται με την άδεια πατρότητας και τη γονική άδεια.
  • Διευκολύνεται η διαδικασία εξυγίανσης προνοιακών φορέων, με ρυθμίσεις για την υπέρβαση σχετικών γραφειοκρατικών εμποδίων.

Προέλευση άρθρου: https://www.agrotypos.gr

Recommended Posts