κρασί, οίνος, wine, λευκός, κόκκινος

Συνολική μείωση της τάξης του 11,13% σε αξία (70.669.750 €/2020 – 79.517.240 €/2019) και του 8,01% σε ποσότητα (21.337 tn/2020 – 23.194 tn/2019), παρουσιάζουν τα εξαγωγικά μεγέθη του ελληνικού κρασιού το 2020, έτος που από τον Μάρτιο 2020 χαρακτηρίζεται από την αρνητική επίδραση και τις επιπτώσεις της πανδημίας της covid 19.

Τα αντίστοιχα μεγέθη, παρουσιάζουν πτώση επίσης σε επίπεδο μέσου όρου πενταετίας, αφού καθοδική πορεία παρατηρήθηκε και στις εξαγωγές οίνου σε αξία το 2018 και σε ποσότητα το 2019. Η μείωση του Μέσου Όρου 5ετίας σε αξία καταγράφεται σε ποσοστό 6,93%, ενώ η αντίστοιχη σε ποσότητα σε ποσοστό 12,56%.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει μετά την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων εξαγωγών οίνου από την ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία τους από την ΚΕΟΣΟΕ, επεξεργασία που καταγράφει, μείωση των εξαγωγικών επιδόσεων στην Ε.Ε., αλλά και μείωσή τους προς τις Τρίτες Χώρες.

Η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει επίσης μείωση (-8,01%) των εξαγωγών ως προς την ποσότητα ελληνικών κρασιών προς χώρες της Ε.Ε. (23.194 tn/2019 – 21.337 tn/2020), ενώ παράλληλα μείωση παρατηρείται κατά 14,26% και σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας. Η αρνητική αυτή μεταβολή αποδίδεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΚΕΟΣΟΕ στην μείωση των εξαγωγών σε ποσότητα και αξία προς την Γερμανία, αλλά και την Κύπρο.

Αντίστοιχα σε αξία οι ελληνικές εξαγωγές οίνων προς χώρες της Ε.Ε. παρουσιάζουν εξίσου υποχώρηση της τάξης του 9,76% (53.813.571 € /2019 – 48.563.737 €/2020), όπως επίσης παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 8,55% σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Τέλος για την κατηγορία αυτή (εξαγωγές σε ΕΕ) επιδεινούμενη παρουσιάζεται και η μεταβολή της μέσης τιμής πώλησης των ελληνικών οίνων προς τις χώρες της Ε.Ε. κατά -1,90% (2,32 €/kg /2019 – 2,28 €/kg /2020).

Η εικόνα των αντίστοιχων μεγεθών εξαγωγών ελληνικού οίνου προς Τρίτες χώρες είναι λιγότερο ικανοποιητική καθώς η πανδημία έπληξε σχετικά περισσότερο τις εξαγωγές προς ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, μείωση της τάξης επίσης του 8,01% κατέγραψαν σε ποσότητα οι ελληνικές εξαγωγές οίνου ως προς την ποσότητα προς Τρίτες Χώρες, (5.157 tn/2019 – 4.744 tn/2020), αλλά μην ξεχνάμε ότι η σύγκριση του 2019 με το 2018 παρουσίαζε αύξηση της τάξης του 6,31%, ενώ μείωση επίσης καταγράφεται κατά 3,99% σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Αντίστοιχα σε επίπεδο αξίας τα μεγέθη κινούνται με αρνητικότερο ρυθμό επιδόσεων, αφού παρατηρείται μείωση των εξαγωγών σε αξία προς Τρίτες Χώρες που ανέρχεται σε ποσοστό 14% (25.703.699 €/2019 – 22.106.013 €/2020).

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr

Recommended Posts