Η αυξανόμενη ζήτηση για πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης οδήγησε σε εντατικοποίηση της ζωικής παραγωγής, βασιζόμενη κυρίως στη χρήση βιομηχανικών σύνθετων ζωοτροφών.

Αυτό έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη χρήση επιλεγμένων σπόρων ζωοτροφών και σπόρων χορτονομής, φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, νέων και μη συμβατικών υλικών στην παραγωγή ζωοτροφών, όπως υποπροϊόντα βιοκαυσίμων και πολλά άλλα αγροτοβιομηχανικά υποπροϊόντα.

Τα τελευταία χρόνια πολλά επεισόδια μόλυνσης έχουν δώσει έμφαση στη σημασία της διασφάλισης της ασφάλειας των ζωοτροφών και στην ανάγκη πρόληψης και ελέγχου της παρουσίας παλαιών και νέων κινδύνων, όπως η διοξίνη, οι αφλατοξίνες και άλλες ανεπιθύμητες ουσίες.

Η σχέση μεταξύ ασφαλών ζωοτροφών και ασφαλών τροφίμων είναι πλέον γνωστή. Ειδικότερα η σύγχρονη προσέγγιση της ασφάλειας των τροφίμων προσδιορίζει μέτρα για την ελαχιστοποίηση και την πρόληψη και την είσοδο κινδύνων στα αρχικά στάδια της αλυσίδας παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της πρωτογενούς παραγωγής των ζωοτροφών και των ζωοτροφών. Αυτό έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πρωτογενών παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των γεωργών και του τομέα των ζωοτροφών, στη συνεισφορά τους και την ευθύνη τους στην παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διατροφής των ζώων στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων, ο Κώδικας έχει δημιουργήσει δύο ειδικές Task Forces, οι οποίες έχουν αναπτύξει κείμενα που στοχεύουν στην καθοδήγηση των κυβερνήσεων σχετικά με την ορθή πρακτική διατροφής των ζώων και τη διεξαγωγή αξιολόγησης κινδύνου και ιεράρχησης των κινδύνων στις ζωοτροφές.

Οι εργασίες που αφορούν τις ζωοτροφές διεξάγονται επίσης σε άλλες επιτροπές του Κώδικα, όταν αυτή η επίπτωση της ασφάλειας των τροφίμων σε σχέση με τις μολυσματικές ουσίες, τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και τα κτηνιατρικά φάρμακα, την υγιεινή των τροφίμων και την επιθεώρηση και πιστοποίηση.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.neapaseges.gr

Recommended Posts