Η µετάβαση στο καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) από το 2023 αποτελεί τη µόνη λύση για να ενεργοποιήσουν αυτόµατα ενισχύσεις επιλέξιµα εκτάρια που δεν διαθέτουν δικαιώµατα, στην τρέχουσα περίοδο.

Όπως είναι πλέον γνωστό, κατά την έναρξη της νέας ΚΑΠ δεν θα υπάρξει «κοπή» νέων δικαιωµάτων και ως εκ τούτου όσοι έχουν «γυµνά» αγροτεµάχια, θα µπορέσουν να λάβουν ενισχύσεις γι’ αυτή τη γη µόνο από µεταβιβάσεις, οι οποίες φυσικά έχουν κόστος. Μένει να φανεί µάλιστα, κατά πόσο αυτή η πρόβλεψη του κανονισµού της νέας ΚΑΠ θα αλλάξει και τους όρους που γίνονται οι αγοραπωλησίες των δικαιωµάτων, µε ό,τι και να σηµαίνει αυτό για την τιµή τους.

Το Καθεστώς Ενιαίας Στρεµµατικής Ενίσχυσης αποτέλεσε τη λύση ώστε να λαµβάνουν στρεµµατικές ενισχύσεις οι αγρότες των χωρών που µπήκαν στην ΕΕ µετά το 2004, δηλαδή Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Κύπρος κ.α., καθώς δεν µπορούσαν να εφαρµόσουν σύστηµα δικαιωµάτων καθώς αυτά προήλθαν ως µέσος όρος των ενισχύσεων ανά εκµετάλλευση της περιόδου 2000-2002. Έτσι, ο τρόπος υπολογισµός των ενισχύσεων απλοποιείται σε πολύ µεγάλο βαθµό: Απλά διαιρείται η επιλέξιµη γη που δηλώνεται στο πληροφοριακό σύστηµα ετησίως σε όλη τη χώρα ή ανά περιφέρεια ενίσχυσης (π.χ εδώ στην Ελλάδα αροτραίες, βοσκοτόπια, δενδρώδεις) µε το ποσό που υπάρχει διαθέσιµο. Έτσι, προκύπτει µία στρεµµατική ενίσχυση ενιαία για όλους, εκτός αν διαφοροποιείται. Με απλά λόγια λοιπόν, η γη θα «κουµπώνει» µε την ενίσχυση, τα δικαιώµατα καταργούνται όπως και το Εθνικό Απόθεµα.

Το κατά πόσο η ελληνική πολιτεία είναι πρόθυµη τώρα να αφήσει πίσω της το καθεστώς δικαιωµάτων και να µειώσει τη µέση ενίσχυση ανά στρέµµα (περισσότερη γη, ίδια χρήµατα) ώστε να ικανοποιήσει όσους έχουν γη χωρίς δικαιώµατα, µένει να φανεί.

Τα παραπάνω προβλέπονται στα Άρθρα 18 και 19 της νέας ΚΑΠ, τα οποία αναφέρουν:

Άρθρο 18: Ποσό στήριξης ανά εκτάριο

Η ενίσχυση καταβάλλεται ως ενιαίο ποσό ανά εκτάριο εκτός εάν τα κράτη µέλη αποφασίσουν να χορηγήσουν τη βασική εισοδηµατική στήριξη βάσει των δικαιωµάτων ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 19.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν το ποσό της βασικής εισοδηµατικής στήριξης ανά εκτάριο µεταξύ διαφορετικών οµάδων περιοχών που αντιµετωπίζουν παρόµοιες κοινωνικοοικονοµικές ή γεωπονικές παραµέτρους, συµπεριλαµβανοµένων παραδοσιακών µορφών γεωργίας, όπως η εκτατική βόσκηση.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts