Όλες οι ενισχύσεις ανά εκτάριο για τους αγρότες των κρατών μελών της Ε. Ε. θα πρέπει να φθάσουν στο 27% του μέσου όρου των επιδοτήσεων έως το 2024 και στο 100% μέχρι το 2027, σύμφωνα με δέσμη προτάσεων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε. Ε. μετά το 2020, που ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου την Τρίτη 2 Απριλίου.

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης:

  • τον περιορισμό των άμεσων ενισχύσεων στις 100. 000 € ανά εκμετάλλευση,
  • την υποστήριξη των μικρών εκμεταλλεύσεων, των νέων αγροτών και των αγροτισσών
  • την κατάρτιση εθνικών σχεδίων για την ΚΑΠ από τα κράτη μέλη έως το 2022

Η εν λόγω ψηφοφορία αφορά δεύτερη δέσμη προτάσεων για τη βελτίωση της γεωργικής πολιτικής της Ε. Ε, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες των γεωργών και των καταναλωτών μετά το 2020, η οποία επικεντρώθηκε στους νέους κανόνες της Ε. Ε για τις άμεσες ενισχύσεις και την αγροτική ανάπτυξη μετά το 2020. Οι τροπολογίες της Επιτροπής Γεωργίας για τον λεγόμενο κανονισμό Στρατηγικών Σχεδίων εγκρίθηκαν με 27 ψήφους υπέρ, 17 κατά και 1 αποχή.

Η πρώτη δέσμη για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που επικεντρώθηκε στους νέους κανόνες της Ε. Ε για την κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) για τα γεωργικά προϊόντα μετά το 2020, εγκρίθηκαν την Δευτέρα 1η Απριλίου, με 29 ψήφους υπέρ, επτά κατά και μία αποχή.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Recommended Posts