Αγροτικά Κτηνοτροφικά Μελισσοκομικά και Αλιευτικά Νέα από όλη την Ελλάδα

Greekap.gr News
Η Ελλάδα δεν έχει αναθεωρήσει το εθνικό της σχέδιο δράσης για τα φυτοφάρμακα

Η Ελλάδα δεν έχει αναθεωρήσει το εθνικό της σχέδιο δράσης για τα φυτοφάρμακα

Αγροτικά Νέα 🕔February 20, 2019

Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούν οι ευρωβουλευτές να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ολοκληρώσει την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/128 της Κομισιόν, που αναφέρεται στην αειφορική χρήση των φυτοφαρμάκων στην Ε. Ε. Σε σχετική έκθεση του ευρωκοινοβουλίου επισημαίνεται ο στόχος που είχε τεθεί με το «Έβδομο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον». Στο πρόγραμμα προβλέπεται ότι έως το 2020 η χρήση των φυτοπροστατευτικών ουσιών δεν θα έπρεπε να έχει βλαπτικά αποτελέσματα.

H σχετική οδηγία περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών, ώστε να επιτευχθεί μια φιλικότερη χρήση των φυτοπροστατευτικών ουσιών. Επίσης θέτει στο επίκεντρο την υιοθέτηση των Αρχών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (IPM) και εναλλακτικών τεχνικών, όπως τη χρήση μη χημικών υποκατάστατων στα φυτοφάρμακα.

Ελλιπή τα εθνικά σχέδια χρήσης φυτοπροστατευτικών

Το Άρθρο 4 της Οδηγίας ζητεί από τα κράτη – μέλη την υιοθέτηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που να περιλαμβάνουν μετρήσιμους στόχους, μέτρα και χρονοδιαγράμματα. Ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της χρήσης φυτοφαρμάκων. Καθώς και την ενσωμάτωση των IPM, καθώς και εναλλακτικών μεθόδων ή τεχνικών για να μειωθεί η αναγκαιότητα χρήσης των φυτοφαρμάκων.

Η έκθεση της Ευρωβουλής επισημαίνει τη «φτωχή» ενσωμάτωση των προβλέψεων της Οδηγίας από την πλειονότητα των κρατών – μελών, παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει. Ένας από τους τομείς που υπολείπονται τα κράτη-μέλη αφορά την υιοθέτηση εναλλακτικών τεχνολογιών, ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή απεξάρτηση από τη χρήση των φυτοπροστατευτικών. Είκοσι ένα κράτη-μέλη έχουν θέσει στόχους μείωσης των κινδύνων από τη χρήση φυτοπροστατευτικών. Εννέα έχουν θέσει στόχους για τη μείωση χρήσης τους. Μόνο πέντε εξ αυτών (Βέλγιο, Δανία, Ελλάδα, Γερμανία και Γαλλία) έχουν θέσει στα εθνικά τους σχέδια μετρήσιμους στόχους ευρείας κλίμακας. Τα πρώτα τέσσερα κράτη-μέλη αναφέρονται σε στόχους μείωσης του κινδύνου χρήσης. Μόνο η Γαλλία έχει θέσει στόχο μείωσης της χρήσης των φυτοπροστατευτικών.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr