Ανοίγει εκ νέου το θέμα της διαχείρισης των βοσκοτόπων, καθώς έρχονται στο φως νέα στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έχει γίνει η κατοχύρωση εκτατικών δικαιωμάτων μετά το 2014,

ενώ παράλληλα ο όρος του «πραγματικού αγρότη» που εισάγεται στην υπό συζήτηση Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, βάζει καινούργιους περιορισμούς στην κατανομή των άμεσων ενισχύσεων.

Η ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης των πραγματικών αγροτών με τις άμεσες ενισχύσεις έρχεται να επιβεβαιώσει και η λίστα με τους 50 μεγαλύτερους δικαιούχους άμεσων κοινοτικών ενισχύσεων του 2018, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ και της οποίας στοιχεία φιλοξενεί στο τελευταίο φύλο η εφημερίδα Agrenda και εντάσσει στο περιεχόμενό του το Agronews.

Να αναφερθεί ότι εδώ και χρόνια υπάρχει διαµάχη στην ΕΕ σχετικά µε το κατά πόσον η πριµοδότηση έκτασης πρέπει να γίνει πιο φθίνουσα και αναπόφευκτα µία περικοπή πάνω από ένα ορισµένο ποσό. Με την επικείµενη µεταρρύθµιση της αγροτικής πολιτικής, η συζήτηση θα ξεκινήσει ξανά στο δεύτερο εξάµηνο του έτους επί γερµανικής προεδρίας. Το αίτηµα για περιορισµό των γεωργικών ενισχύσεων της ΕΕ µόνο σε «πραγµατικούς αγρότες» (genuine farmers) αυξάνεται επίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Agrenda φιλοξένησε τους 50 δικαιούχους (βλ. σχετικό πίνακα) που έλαβαν τα µεγαλύτερα ποσά στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης 2018, που έχει δηµοσιεύσει και διατηρεί προσβάσιµα προς όλους στον ιστότοπο transpay.opekepe.gr ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο ισχύουν δύο ορισµοί για τους γεωργούς που δικαιούνται ενισχύσεις: α) του «ενεργού γεωργού» που είναι δικαιούχος των άµεσων ενισχύσεων (Ι Πυλώνα) και β) του «επαγγελµατία αγρότη», πέραν της ιδιότητας του ενεργού γεωργού. Στην πρόταση κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ υπάρχει η πρόβλεψη για έναν υποχρεωτικό ορισµό του «πραγµατικού γεωργού», αν και τα περισσότερα κράτη µέλη εµφανίζονται να επιθυµούν την προαιρετική εφαρµογή του ορισµού. Μάλιστα, όπως φαίνεται και από την τελευταία τροποποίηση των νοµικών κειµένων της ΚΑΠ επί Κροατικής προεδρίας, το αίτηµα αυτό έχει περάσει, µε τον ορισµό να γίνεται προαιρετικός ώστε να ενεργήσουν τα κράτη-µέλη όπως επιθυµούν. Στη χώρα µας, είχαν ξεκινήσει διαβουλεύσεις, οι οποίες διακόπησαν λόγω της πανδηµίας, σχετικά µε τον παραπάνω ορισµό, όπου έχει τεθεί το ερώτηµα αν θα πρέπει να εφαρµόζεται υποχρεωτικά ο ορισµός του «πραγµατικού γεωργού».

Ως προς τα κριτήρια, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε ξεχωρίσει τις εξής επιλογές:

1. την οικονοµική σηµασία της γεωργικής δραστηριότητας (σηµαντικό ποσοστό του εισοδήµατος)

2. την άσκηση επίσηµης οικονοµικής δραστηριότητας στον γεωργικό τοµέα (ύπαρξη οικονοµικών συναλλαγών µε την έκδοση τιµολογίων αγοράς και είσπραξης)

3. το χρόνο/εργασία που αφιερώνεται στη γεωργική δραστηριότητα (εγγραφή στον ΕΦΚΑ µε προϋποθέσεις ΟΓΑ)

4. την εκπαίδευση – κατάρτιση

5. την εγγραφή σε µητρώα

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο  https://www.agronews.gr

Recommended Posts