Διαβούλευση έχει ξεκινήσει με τις εθνικές αντιπροσωπείες του αμπελοοινικού τομέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω σχεδίων κανονισμών για την αντιμετώπιση της κρίσης που έχει προκληθεί από την πανδημία της covid 19.

H ΚΕΟΣΟΕ θεωρεί άτολμα και ανεπαρκή ως προς τον προϋπολογισμό τα προτεινόμενα από την Commission μέτρα , αφού η ένταξή τους μόνο εντός του προϋπολογισμού του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης (Εθνικό Φάκελο ) που ανέρχεται σε € 23.090.000, καθιστά ανεπαρκέστατη την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η πανδημία στον ελληνικό αμπελοοινικό τομέα.

Τα σημαντικότερα οινοπαραγωγά Κράτη Μέλη της ΕΕ, έχουν ζητήσει να εγκριθεί έκτακτος προϋπολογισμός από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης. Αυτό συνδέεται και με την ατυχή εκτίμηση της Επιτροπής που αναφέρεται στο σχέδιο κανονισμού, για μείωση των πωλούμενων όγκων οίνων σε ποσοστό 30% και σε αξία 50% ,όταν στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά ξεκινούν από το 65% και φθάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις το 90%.

Το γεγονός αυτό τεκμηριώνεται και εκ του ότι αρκετά μέλη της ΚΕΟΣΟΕ ,έχουν προβεί σε πλήρη αναστολή των παραγωγικών τους διαδικασιών ,ουσιαστικά δηλαδή της λειτουργίας τους. Άλλωστε το ενδιαφέρον του κλάδου μόνο για το μέτρο της απόσταξης οίνων (που προτείνει η Commission nνα ενταχθεί στο ΕΠΣ ) ανέρχεται σε όγκο 40.000.000 lt, που αποσταζόμενος με 0,60 € /λίτρο (κατά μέσο όρο ) , αναβιβάζουν την ανάγκη χρηματοδότησης του μέτρου στα €24.000.000 . Είναι συνεπώς επιτακτικά αναγκαίο να εκταμιευτούν κοινοτικοί πόροι εκτός του προβλεπόμενου πλαισίου των ΕΠΣ (Εθνικών φακέλων )

Από τη δέσμη των μέτρων απουσιάζει παντελώς η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των κατόχων αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων (με εξαίρεση την πράσινη συγκομιδή για τον επερχόμενο όμως τρυγητό ) ,όταν οι αμπελουργοί έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση ,αφού τα οινοποιεία αδυνατούν πλέον να αποπληρώσουν την σταφυλική παραγωγή που παρέλαβαν το φθινόπωρο του 2019 . Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι αμπελουργοί να μην έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τα τρέχοντα καλλιεργητικά κόστη με επακόλουθη την οικονομική τους κατάρρευση. Είναι συνεπώς απαραίτητο να γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή ,η πρόταση του επιτρόπου Γεωργίας Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι για ειδική ενίσχυση των πληγέντων από τον κορονοϊό αγροτών με ένα εφάπαξ ποσό μέχρι 5.000 ευρώ ,ως μέτρο εισοδηματικής ενίσχυσης και των παραγωγών σταφυλιών

Σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα που εισάγει το σχέδιο κανονισμού 1DA

ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΚΕΟΣΟΕ θεωρεί ότι είναι ανεπαρκής έως και υποτιμητική η προτεινόμενη ενίσχυση των 0,8€/Vol /hl για τους οινοπαραγωγούς που προτίθενται να αποστάξουν ξηρούς και ιδιαίτερα γλυκούς οίνους .

Για τους παραγωγούς γλυκών οίνων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Οινοπνεύματος (ν 2960/01) ο καταβαλλόμενος ΕΦΚ ανέρχεται σε 1,02 € ανά λίτρο ,ενώ η αποζημίωση απόσταξης γλυκών οίνων στον οινοποιό θα ανέλθει στα 0,12 €/lt !!!!! : (0,8 Χ 15 %vol/ 100lt ).

Η απόσταξη ξηρών οίνων ,έντεκα βαθμών αλκοόλης ,αποζημιώνεται επίσης εξαιρετικά χαμηλά στα 0,088€/lt 🙁 0,8€X11vol /100lt) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο κανονισμού.

Μάλλον πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους η προτεινόμενη τιμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για απόσταξη οίνων με ποσό στήριξης τα 0,8€ /%vol/hl .

Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί σε ποια ενίσχυση αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο ,δεδομένου ότι γίνεται μνεία για καθορισμό του ποσού από τα Κράτη Μέλη ,οπότε είναι άγνωστο ποια θα είναι η ενωσιακή στήριξη . Αν ισχύει σαν τιμή απόσταξης η αναγραφόμενη στο σχέδιο κανονισμού ,κανένα οινοποιείο δεν θα αποστάξει. Η τιμή στήριξης θα πρέπει να καθορισθεί στα 9€/%vol/hl για τους ξηρούς οίνους κατά μέσο όρο και στα 12€/%vol/hl για τους γλυκείς οίνους . Να σημειωθεί ότι η πρόταση της Commission αναφέρεται και στην συνδρομή των Κ/Μ με εθνική συμμετοχή στο κόστος της απόσταξης ,γεγονός που μας βρίσκει αντίθετους.

Τέλος θα πρέπει να διευκρινίσει η Commission, το εάν μπορεί να παραχθεί αλκοόλη στους 70 % vol για φαρμακευτική χρήση ( παραγωγή αντισηπτικών ),ώστε να διερευνηθεί επίσης η απόσταξη οίνων να πραγματοποιηθεί από αποσταγματοποιούς αποσταγμάτων αμπελοοινικής προέλευσης (τσίπουρο, τσικουδιά ),αφού με την απόσταξη οίνων και οινολασπών σύμφωνα με τους κανονισμούς είναι απαραίτητο να παράγεται ουδέτερο οινόπνευμα άνω των 93 vol.

Η δυνατότητα απόσταξης οίνων από τους αποσταγματοποιούς αποσταγμάτων αμπελοοινικής προέλευσης, αντιμετωπίζει επίσης μερικώς και το πρόβλημα κάλυψης του κόστους μεταφορικών ,αφού δεν προβλέπεται κάλυψη ανάλογου κόστους από το σχέδιο κανονισμού .

ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΣΗΣ

Σχετικά με το προτεινόμενο μέτρο της Αποθεματοποίησης Κρίσης από την Commission, είναι αναγκαίο προκειμένου ένας οινοποιός να αποφασίσει την ένταξή του στο μέτρο της βραχυπρόθεσμης αποθεματοποίησης , να γνωρίζει το ελάχιστο χρονικό διάστημα αποθεματοποίησης (πχ. 6μηνο) ,καθώς και το ύψος της ενίσχυσης ,συνεπώς πρέπει να διευκρινισθούν και τα δυο θέματα . Σαν μέτρο συμφωνούμε να ισχύσει ,άλλωστε η ΚΕΟΣΟΕ το είχε ζητήσει από τον υπουργό ΑΑΤρ.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Το μέτρο της πράσινης συγκομιδής, είναι το μόνο μέτρο που σχετίζεται με τον πρωτογενή τομέα, τίθεται όμως όπως προαναφέραμε σαφώς θέμα επάρκειας πόρων μέσω των διαθεσίμων πόρων στο ΕΠΣ .

Είναι αναγκαίο σε εθνικό επίπεδο να ορισθεί η μεθοδολογία αποτίμησης του κόστους καλλιέργειας αμπελώνα ανά στρέμμα για διαφορετικές κατηγορίες σταφυλιών και ανά γεωγραφική περιοχή ,ώστε να προσδιορίζεται το 60% των άμεσων δαπανών που προβλέπει ο κανονισμός ,να λάβει ως αποζημίωση ο αμπελουργός.

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο σχέδιο κανονισμού προβλέπονται διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν παρατάσεις ημερομηνιών σχετικά με τα μέτρα των Αδειών Φύτευσης, της Αναδιάρθρωσης ,των Προγραμμάτων προβολής προώθησης , των Επενδύσεων και των Προγραμμάτων καινοτομίας ,τα οποία πρέπει να επεκταθούν χρονικά ,προκειμένου να μην απολεσθούν τα αντίστοιχα κονδύλια ,καθώς και δίνεται η δυνατότητα στα Κ/Μ, να τροποποιούν τη σύνθεση των μέτρων στο Εθνικό τους Πρόγραμμα Στήριξης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts