ζάχαρη, ζαχαρότευτλα, τευτλοκαλλιεργητές

Τροπολογία με την οποία θα δίδεται η δυνατότητα επιχορήγησης της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α. Ε» από το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων προκειμένου να εξοφληθούν οφειλές που αφορούν χρέη προς τους τευτλοπαραγωγούς καθώς και δεδουλευμένα εργαζομένων, κατέθεσε το υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η εν λόγω τροπολογία κατετέθη στο νομοσχέδιο του υπ. Υγεία με τίτλο «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06. 09. 2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας», το οποίο έχει προγραμματιστεί να ψηφιστεί σήμερα από την ολομέλεια της Βουλής, και σχετικώς στην αιτιολογική της έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«Με την πρώτη προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα επιχορήγησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α. Ε.» από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προκειμένου να εξοφληθούν οφειλές που αφορούν σε α) δεδουλευμένες αποδοχές των εργαζομένων και β) απαιτήσεις τευτλοπαραγωγών που είχαν συμβληθεί με την εταιρεία για την παραγωγή του έτους 2018.

Η παρούσα ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την κάλυψη του κοινωνικού κόστους ενόψει της διαδικασίας μεταβιβαστικής εξυγίανσης της εταιρείας, που εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κατόπιν επίτευξης συμφωνίας πιστωτών και κατάρτισης επιχειρηματικού σχεδίου, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τα οικονομικά στοιχεία των περιφερειών στις οποίες δραστηριοποιείται η Ε. Β. Ζ Α. Ε.».

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Recommended Posts