Ποσό 226,53 εκατ. ευρώ από τα κονδύλια της ΚΑΠ χάθηκε την περίοδο 2016-2020 στη μαύρη τρύπα φαινομένων απάτης υπολόγισαν οι ελεκτικοί μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποδίδουν στην ΚΑΠ μερίδιο 10% επί του συνολικού κοινοτικού χρήματος που «εξαφανίζεται» με δόλιο τρόπο.

 

Η νέα έρευνα του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συμβουλίου για φαινόμενα απάτης στο πλαίσιο της ΚΑΠ, έρχεται να ακουμπήσει και στο πρόσφατο ελληνικό βίωμα, αφού η «αρπαγή γαιών», μαζί με την απόκρυψη στοιχείων επιλεξιμότητας αλλά και την πολυπλοκότητα των μέτρων, διαμορφώνουν το «τρίπτυχο της επιτυχίας» σε επίδοξους καταπατητές των κοινοτικών ταμείων.

Σημειώνεται ότι οι περισσότερες εκ των περιπτώσεων απάτης που καταγράφει η έκθεση, αφορούν στη δράση εικονικών εταιρειών καθώς και «ψευδογεωργοί» (όπως τους χαρακτηρίζει η έκθεση) με τη σύμπραξη δημοσίων υπαλλήλων (εσωτερική απάτη) και όχι φυσικά πρόσωπα αγρότες.

Νούμερο ένα κίνδυνος απάτης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ελεγκτών, είναι η παράνομη «αρπαγή γαιών». Ως τέτοια, νοείται η συγκέντρωση γεωργικών εκτάσεων και επιδοτήσεων στο πλαίσιο της ΚΑΠ, από εξωγεωργικούς παράγοντες. Μάλιστα στην Ανατολική Ευρώπη, συνήθης ύποπτος είναι μεγάλες εταιρείες και επενδυτές.

Η «αρπαγή γαιών» συνδέεται με πρακτικές, όπως η παραποίηση εγγράφων, η άσκηση πολιτικής επιρροής ή η εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών, η χειραγώγηση διαδικασιών και οι δωροδοκίες. Από έρευνες της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης της ΕΕ (OLAF) και των εθνικών αρχών διαπιστώθηκε ότι οι γεωργικές εκτάσεις που μπορούν να αποτελέσουν ευκολότερα αντικείμενο τέτοιας δόλιας δραστηριότητας είναι οι δημόσιες ή οι ιδιωτικές εκτάσεις χωρίς σαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος όταν πρόκειται για ορισμένους βοσκοτόπους και ορεινές περιοχές, όπου είναι δυσκολότερο για τους οργανισμούς πληρωμών να ελέγχουν αν λαμβάνει χώρα η απαιτούμενη γεωργική δραστηριότητα, όπως η βόσκηση.

Οι διαπράττοντες απάτη που υποβάλλουν παρανόμως αίτηση για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων ενδέχεται να υποβάλουν πλαστά έγγραφα και να καταφύγουν σε εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η αθέμιτη σύμπραξη με δημόσιους υπαλλήλους (εσωτερική απάτη).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts