Ανεπαρκής είναι η αξιοποίησή των μέτρων της ΕΕ για την στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία καταλογίζει μάλιστα στις αρχές “καταβολή δυσανάλογων αντισταθμιστικών πληρωμών”.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, το μεγαλύτερο μέρος της ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ στήριξης που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την ασφάλιση των γεωργών έναντι της αστάθειας των τιμών και των απωλειών παραγωγής είχε μικρό αντίκτυπο.

ΤΟ ΕΕΣ ζητά από την Κομισιόν και τα Κράτη Μέλη, στη μελλοντική ΚΑΠ, να ενισχυθεί η εστίαση στη διαχείριση κινδύνων και η Κομισιόν να ενθαρρύνει τους γεωργούς να προετοιμάζονται καλύτερα για την αντιμετώπιση κρίσεων, να σχεδιάσει και να παρακολουθεί καλύτερα τη στήριξη για ασφάλιση, να αποσαφηνίσει τα κριτήρια για την ενεργοποίηση και τον τερματισμό έκτακτων μέτρων και να προσαρμόσει την αντιστάθμιση όσον αφορά τις ενέργειες απόσυρσης.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η έκθεση, “το ποσοστό των γεωργών που έχουν επωφεληθεί από τη στήριξη αυτή είναι πολύ μικρό, καθώς λιγότερο από το 10 % όσων ασφαλίζονται το κάνουν με τη στήριξη της ΕΕ”. “Οι περισσότεροι γεωργοί δεν εξετάζουν καν το ενδεχόμενο λήψης μέτρων μετριασμού του κινδύνου, καθώς προσδοκούν ότι σε περίπτωση κρίσης θα εισπράξουν σημαντική δημόσια ενίσχυση”, σημειώνει. Επιπλέον, “η στήριξη της ΕΕ για την ασφάλιση των γεωργών δεν διοχετεύεται σε εκείνους που την έχουν πραγματικά ανάγκη”.

Στα δύο κράτη μέλη που κάνουν μεγαλύτερη χρήση της στήριξης αυτής (Ιταλία και Γαλλία), οι ελεγκτές παρατήρησαν “συγκέντρωση των ενισχύσεων στον αμπελοοινικό τομέα”. Στον τομέα αυτό, όπου το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μπορεί να φθάνει τα 115 000 ευρώ/εκτάριο, πολλοί δικαιούχοι, δεδομένης της οικονομικής επιφάνειας και του προφίλ κινδύνου τους, “θα είχαν ασφαλίσει την παραγωγή τους ακόμη και χωρίς την επιδότηση από την ΕΕ”.

Το ΕΕΣ αναφέρει ότι “όσον αφορά τα 513 εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για τη στήριξη του τομέα των οπωροκηπευτικών την περίοδο 2014 2018 σε συνέχεια της ρωσικής απαγόρευσης εισαγωγών, η ΕΕ δεν έχει ορίσει αντικειμενικές παραμέτρους για να εξεταστεί η χρήση τους”. Ποσοστό 61 % της στήριξης διατέθηκε στους παραγωγούς μήλων (κυρίως στην Πολωνία), μολονότι οι εξαγωγές μήλων είτε παρέμειναν σχεδόν σταθερές είτε ακόμη και αυξήθηκαν”, καταγράφει, ενώ “έκτακτα μέτρα εφαρμόστηκαν και σε σχέση με άλλα φρούτα (όπως τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια), προκειμένου όμως να αντιμετωπιστεί η διαρθρωτική υπερπαραγωγή στην ΕΕ και όχι διαταραχές της αγοράς”.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.agro24.gr

Recommended Posts