Skip to content

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Λαμβάνει και προτείνει πρόσθετα έκτακτα μέτρα για την περαιτέρω υποστήριξη των γεωργικών τροφίμων που επηρεάζονται περισσότερο

Ο τομέας των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ δείχνει ανθεκτικότητα σε αυτές τις πρωτοφανείς στιγμές, μετά το ξέσπασμα του κοροναϊού.

Ωστόσο, ορισμένες αγορές έχουν πληγεί σκληρά από τις συνέπειες αυτής της κρίσης στη δημόσια υγεία.

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης (PSA) στους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων και του κρέατος, την έγκριση μέτρων αυτο-οργάνωσης της αγοράς από φορείς εκμετάλλευσης σε τομείς που πλήττονται σκληρά και ευελιξία σε φρούτα και λαχανικά, κρασί και ορισμένα άλλα προγράμματα στήριξης της αγοράς.

Τα έκτακτα μέτρα που ανακοινώθηκαν ως περαιτέρω αντίδραση στην κρίση του Coronavirus περιλαμβάνουν:

  • Ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση: η Επιτροπή προτείνει τη χορήγηση ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση γαλακτοκομικών προϊόντων (αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, βούτυρο, τυρί) και προϊόντα κρέατος (βοδινό, αιγοπρόβειο). Αυτό το σύστημα θα επιτρέψει την προσωρινή απόσυρση προϊόντων από την αγορά για τουλάχιστον 2 έως 3 μήνες και μέγιστη περίοδο 5 έως 6 μηνών. Αυτό το μέτρο θα οδηγήσει σε μείωση της διαθέσιμης προσφοράς στην αγορά και σε ισορροπία της αγοράς μακροπρόθεσμα.
  • Ευελιξία για προγράμματα στήριξης της αγοράς: η Επιτροπή θα εισαγάγει ευελιξία κατά την εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης της αγοράς για το κρασί, τα φρούτα και τα λαχανικά, το ελαιόλαδο, τη μελισσοκομία και το σχολικό σύστημα της ΕΕ (γάλα, φρούτα και λαχανικά). Αυτό θα επιτρέψει τον επαναπροσανατολισμό των χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων για μέτρα διαχείρισης κρίσεων για όλους τους τομείς.
  • Έκτακτη παρέκκλιση από τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ: εφαρμόζεται στους τομείς του γάλακτος, των λουλουδιών και των πατατών, η Επιτροπή θα εγκρίνει την παρέκκλιση από ορισμένους κανόνες ανταγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 222 του κανονισμού για την κοινή οργάνωση αγορών, που επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης να λαμβάνουν μέτρα αυτο-οργάνωσης της αγοράς. Συγκεκριμένα, θα επιτρέπεται σε αυτούς τους τομείς να λαμβάνουν συλλογικά μέτρα για τη σταθεροποίηση της αγοράς. Για παράδειγμα, στον τομέα του γάλακτος θα επιτραπεί ο συλλογικός προγραμματισμός της παραγωγής γάλακτος και ο τομέας των λουλουδιών και των πατατών θα επιτρέπεται να αποσύρει προϊόντα από την αγορά. Επιτρέπεται επίσης η αποθήκευση από ιδιωτικούς φορείς. Τέτοιες συμφωνίες και αποφάσεις θα ισχύουν μόνο για περίοδο έξι μηνών το πολύ. Οι μεταβολές των τιμών των καταναλωτών θα παρακολουθούνται στενά για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων.

Η Επιτροπή σκοπεύει να εγκρίνει αυτά τα μέτρα έως τα τέλη Απριλίου. Προηγουμένως, θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη των κρατών μελών και να ψηφίσουν σχετικά με αυτά τα μέτρα. Επομένως υπόκεινται σε αλλαγές. Η πλήρης λεπτομέρεια αυτών των προτάσεων θα αποκαλυφθεί κατά την τελική έγκρισή τους.

Ο Επίτροπος Γεωργίας Janusz Wojciechowski είπε: “Οι συνέπειες της κρίσης του κοροναϊού γίνονται όλο και πιο αισθητές στον τομέα των γεωργικών τροφίμων και γι ‘αυτό αποφασίσαμε να αναλάβουμε ταχεία δράση, επιπλέον των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί από την έναρξη της κρίσης. Τα προτεινόμενα μέτρα, στη σημερινή κατάσταση των εξελίξεων της αγοράς, αποσκοπούν στην αποστολή ενός σήματος που αποσκοπεί στη σταθεροποίηση των αγορών και θεωρούνται τα καταλληλότερα για την παροχή σταθερότητας στις μελλοντικές τιμές και την παραγωγή και συνεπώς σταθερή προμήθεια τροφίμων και επισιτιστική ασφάλεια.

Σήμερα ανακοινώνουμε ένα νέο και εξαιρετικό πακέτο μέτρων για τη στήριξη των τομέων γεωργικών τροφίμων που πλήττονται περισσότερο, αντιμετωπίζοντας τις ήδη παρατηρούμενες διαταραχές καθώς και τους μελλοντικούς κινδύνους. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτά τα μέτρα θα ανακουφίσουν τις αγορές και θα δείξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα γρήγορα. “

Το πακέτο που ανακοινώθηκε ακολουθεί μια περιεκτική δέσμη άλλων μέτρων που εγκρίθηκαν νωρίς από την Επιτροπή για τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα στην τρέχουσα κρίση, όπως αυξημένα ποσά για κρατικές ενισχύσεις, υψηλότερες προκαταβολικές πληρωμές και παρατεταμένες προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής.

Η αυξημένη ευελιξία όσον αφορά τους κανόνες της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους αγρότες και τις εθνικές διοικήσεις.

Προέλευση:  https://www.neapaseges.gr

Recommended Posts