Στο 2% κατά μέσο της συνολικής ενίσχυσης που λαμβάνουν οι αγρότες παραμένει το κόστος των διοικητικών δαπανών που συνδέονται με την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε., μετά την μεταρρύθμισή το 2013, χωρίς να παρατηρείται σημαντική αύξησή του.

Όσον αφορά το κόστος για τις εθνικές αρχές, εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 3% περίπου του προϋπολογισμού της ΚΑΠ, αφού αυξήθηκε κατά ένα τρίτο από την εφαρμογή ενός νέου συστήματος ελέγχου και διαχείρισης πληρωμών το 2013.

Τα παραπάνω είναι τα κύρια πορίσματα μελέτης με τίτλο «Ανάλυση της διοικητικής επιβάρυνσης που απορρέει από την ΚΑΠ», που δόθηκε στην δημοσιότητα στις 8 Ιουλίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ο γενικός στόχος της εν λόγω μελέτης είναι η εξέταση του κόστους και του διοικητικού φόρτου, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, των σημερινών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου μεγάλου μέρους των δαπανών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα, η μελέτη αναλύει και αξιολογεί τα διάφορα στοιχεία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ), καθώς και το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, τους συναφείς μηχανισμούς ελέγχου και το κόστος που συνδέεται με την πολλαπλή συμμόρφωση.

Η πολλαπλή συμμόρφωση είναι ένα σύνολο βασικών κανόνων που καθορίζουν τα πρότυπα για τη δημόσια υγεία, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων που πρέπει να ακολουθήσουν οι γεωργοί για να λάβουν εισοδηματική στήριξη.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα διοικητικά έξοδα της ΚΑΠ είναι χαμηλότερα ή παρόμοια σε σύγκριση με άλλες πολιτικές της ΕΕ. Για παράδειγμα, το συνολικό ποσοστό για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων εκτιμάται σε 4%, ενώ το συνολικό διοικητικό κόστος της ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου το 6% του συνολικού προϋπολογισμού της.

 

 

 

Διαβάστε την συνέχεια στο agro24.gr

Recommended Posts