σταφύλια

Νέα μέτρα πλην των ήδη γνωστών εισάγουν οι τροπολογίες του Ευρωκοινοβουλίου για τον αμπελοοινικό τομέα, οι οποίες δόθηκαν στην δημοσιότητα πρόσφατα, όπως ενημερώνει η Κεντρική Αμπελοοινική Συνεταιριστική Οργάνωση ΚΕΟΣΟΕ, η οποία προέβη και σε μετάφρασή τους.

Αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης αναφέρονται τα εξής:

«Tροποποιήσεις (ΑΜ) και συμβιβαστικές τροπολογίες (CA) της έκθεσης σχετικά με τα Στρατηγικά Σχέδια (υπεύθυνος ευρωβουλευτής Herranz Garcia) και της έκθεσης σχετικά με την Κοινή Οργάνωση Αγοράς (υπεύθυνος ευρωβουλευτής Andrieu) εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Γεωργίας – AGRI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 1-2 Απριλίου, μετά την διαβίβαση των κειμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι τροπολογίες θα συζητηθούν και σε επίπεδο υπουργών Γεωργίας (Συμβούλιο), δεν αναμένεται όμως να επέλθουν σημαντικές μεταβολές.

Στις τροπολογίες στην μετάφραση των οποίων προέβη η ΚΕΟΣΟΕ περιλαμβάνονται επίσης ορισμένες οριζόντιες διατάξεις σχετικά με τον αμπελοοινικό τομέα.

Περιληπτικά οι μεταβολές που επέρχονται στο σχέδιο κανονισμού για τα Στρατηγικά Σχέδια (σ.σ. τα υποβάλλουν τα Κράτη Μέλη) και για την ενιαία ΚΟΑ, όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα είναι:

α. Στρατηγικά Σχέδια

 • Καθορίζονται οι γενικοί στόχοι των Στρατηγικών Σχεδίων για τον αμπελοοινικό τομέα.
 • Καθορίζονται τα μέτρα του Εθνικού Φακέλου τα οποία χρησιμοποιεί το Κράτος Μέλος για την επίτευξη των Στρατηγικών στόχων.Τα νέα μέτρα εκτός των προϋπαρχόντων αφορούν:
  • τη φύτευση αμπέλων σε περιοχές που φθίνει η αμπελοκαλλιέργεια
  • την έρευνα και την πειραματική παραγωγή
  • δράσεις για τη μείωση των φυτοφαρμάκων
  • δράσεις για την αλλαγή συστημάτων καλλιέργειας με πιο βιώσιμο τρόπο
  • επενδύσεις για την αντιμετώπιση κλιματικών κινδύνων
  • επενδύσεις για την αξιοποίηση υπολειμμάτων οινοποιίας
  • σύσταση Ταμείων Αλληλοβοηθείας για τη διαχείριση του νερού, τη βιολογική και ολοκληρωμένη παραγωγή, την διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου, τη βελτίωση της ανθεκτικότητας σε ασθένειες, τη μείωση των αποβλήτων

Το Κοινοβούλιο αποφάσισε να ορίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ποσοστό των δαπανών που προορίζονται για περιβαλλοντικές δράσεις στο 5%. Η Επιτροπή πρότεινε να επιτραπεί στα Κράτη Μέλη να αποφασίσουν.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Recommended Posts