Η ΕΘΕΑΣ απέστειλε επιστολή προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιο Στύλιο, με θέμα την καθυστέρηση και έλλειψη διαβούλευσης για την έκδοση της εφαρμοστικής απόφασης για τη νέα ΚΑΠ.

 

Η ΕΘΕΑΣ απέστειλε επιστολή προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιο Στύλιο, με θέμα την καθυστέρηση και έλλειψη διαβούλευσης για την έκδοση της εφαρμοστικής απόφασης για τη νέα ΚΑΠ.

Ολόκληρη η επιστολή:
«Η εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ 2023-2027 από 1/1/2023 περιέχει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την εφαρμοζόμενη τα προηγούμενα χρόνια και αυτό δημιουργεί ανησυχία ανάμεσα στους συνεταιρισμούς μέλη της ΕΘΕΑΣ και σε όλους τους παραγωγούς.

Η νέα εφαρμογή είναι πολυπλοκότερη και δημιουργεί ανασφάλεια για την μη καλή αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται για τους παραγωγούς. Μια από τις κρίσιμες εκκρεμότητες αποτελεί και η έκδοση της εφαρμοστικής απόφασης, ώστε να γνωρίζουν οι παραγωγοί τις δυνατότητές τους και τις υποχρεώσεις τους επακριβώς, ώστε να προγραμματίσουν και τι θα συμπεριλάβουν στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2023 που πρέπει να αρχίσουν να υποβάλλονται άμεσα για να μην έχουν απώλεια ενισχύσεων.

Αυτή την στιγμή δεν έχει δοθεί στην ΕΘΕΑΣ κανένα σχέδιο στα πλαίσια της διαβούλευσης για να υπάρξουν παρατηρήσεις και βελτιώσεις που θα αφορούν τους αγρότες. Ήδη έχουν εντοπισθεί θέματα με διαφορές ερμηνείας μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών σας, όσον αφορά τον βασικό κανονισμό 2115/2022 και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο.

Ένα τέτοιο θέμα αφορά τον πιθανό αποκλεισμό νέων αγροτών και δικαιούχων σχεδίων βελτίωσης από την μη σωστή επιλογή οικολογικού σχήματος.

Αντίθετα έγινε γνωστό ότι αντί της απλοποίησης με την προώθηση έκδοσης μίας εφαρμοστικής απόφασης, όπως ίσχυσε την περίοδο 2014-2022, θα εκδοθούν περισσότερες της μια εφαρμοστικές αποφάσεις, με βάση τις αρμοδιότητες των διαφόρων υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ και όχι την ανάγκη των συνεταιρισμών και αγροτών για απλοποίηση. Εάν ληφθεί υπόψη ότι οι αρμοδιότητες αυτές αργότερα μπορεί να αλλάξουν γίνεται κατανοητό ότι οι πολλές αποφάσεις εφαρμογής με το ξεκίνημα δεν είναι καθόλου λειτουργική επιλογή.

Για να αποφευχθούν προβλήματα και να μην αυξηθεί και άλλο η πολυπλοκότητα από αχρείαστο κατακερματισμό αποφάσεων, παρακαλούμε ως ΕΘΕΑΣ και Συνεταιρισμοί, να εκδοθεί μια απόφαση εφαρμογής και για την οποία πριν την έκδοση της, να υπάρξει διαβούλευση για τυχόν παρατηρήσεις από την πλευρά μας που θα διασφαλίζουν την κατά το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση για τους αγρότες το 2023.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σας είναι αναγκαία».

Recommended Posts