Έτσι ώστε να μην αποθαρρύνονται και αποκλείονται οι παραγωγοί που αντιμετωπίζουν το παραπάνω πρόβλημα, είτε με παράταση της προθεσμίας υποβολής, ώστε να καλύπτει την καθυστέρηση του ΔΕΔΔΗΕ

 

Επιστολή με θέμα την τροποποίηση πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης για παράταση προθεσμίας υποβολής λόγω καθυστερήσεων στις βεβαιώσεις σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, απέστειλε η ΕΘΕΑΣ.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρεται:

«Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της από 4 Απριλίου 2023 συνάντησης της Επιτροπής Αροτραίων Καλλιεργειών της ΕΘ.Ε.Α.Σ. με τον κ. Γεωργαντά, δια ζώσης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν αυτό των εμποδίων των καλλιεργητών αροτραίων και άλλων καθώς και κτηνοτρόφων στην πρόσβαση και ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης, ιδίως όσων επιθυμούν να ενταχθούν με ΑΠΕ. Το ως άνω θέμα έγκειται στο γεγονός ότι αργεί ο ΔΕΔΔΗΕ να εκδώσει τις βεβαιώσεις σύνδεσης με αποτέλεσμα, οι παραγωγοί να μην είναι σε θέση να υποβάλλουν ολοκληρωμένη αίτηση στο παραπάνω πρόγραμμα, εντός της καταληκτικής προθεσμίας που έχει ορισθεί. Στην παραπάνω συνάντηση ο Υπουργός αναγνώρισε το πρόβλημα και αναφέρθηκε στις προτάσεις που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το υπαρκτό θέμα.

Θα παρακαλούσαμε, κατά τα ανωτέρω, όπως προβείτε στην άμεση τροποποίηση της σχετικής Πρόσκλησης, έτσι ώστε να μην αποθαρρύνονται και αποκλείονται οι παραγωγοί που αντιμετωπίζουν το παραπάνω πρόβλημα, είτε με παράταση της προθεσμίας υποβολής, ώστε να καλύπτει την καθυστέρηση του ΔΕΔΔΗΕ, είτε να επιτραπεί μετά την κατάθεση του Σχεδίου Βελτίωσης από τους ενδιαφερόμενους η προσκόμιση της βεβαίωσης σύνδεσης αμέσως μόλις αυτή εκδοθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σας είναι αναγκαία».

Recommended Posts