Ερώτηση που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από τον Κυριάκο Βελόπουλο σχετικά με το θέμα «Αίτημα έγκρισης επιλαχόντων αγροτών της “Δράσης 4.1.1.” που συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα».

Κύριε Υπουργέ,

Γίναμε αποδέκτες υπομνήματος της συντονιστικής επιτροπής αγροτών Κεντρικής Ελλάδας, στο οποίο, μας ζητούν οι ανωτέρω να μεσολαβήσουμε, ώστε να εγκριθεί το αίτημα των επιλαχόντων αγροτών για το «μέτρο 4.1.1.», του «προγράμματος σχεδίων βελτίωσης προκήρυξης του έτους 2018». Σύμφωνα με τους ως άνω, το παραπάνω πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια αγροτών, που συνδέονται, κυρίως, με τον τομέα των οπωροκηπευτικών, της αιγοπροβατοτροφίας και την παραγωγή ζωοτρόφων, και πρέπει να πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια: α) να είναι επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία ή β) να είναι νέοι γεωργοί του «Υπομέτρου 6.1», κατά την έννοια του άρθρου 2, του Καν. (Ε.Ε.) 1305/2013 και γ) να είναι νομικά πρόσωπα, με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας. Όπως μας ενημέρωσαν οι ως άνω αγρότες, προερχόμενοι, τόσο από την κεντρική Ελλάδα, όσο και από την υπόλοιπη ελληνική Επικράτεια, ενώ, εγκρίθηκε η συμμετοχή τους, μετά από σχετική αίτησή τους, ενημερώθηκαν ότι είναι επιλαχόντες, καθώς, δεν υπάρχουν επιπλέον κονδύλια για το παραπάνω πρόγραμμα. Παραθέτουμε το υπόμνημα των αγροτών που αναφέρει τα εξής:

« Υπόμνημα συντονιστικής επιτροπής αγροτών Κεντρικής Ελλάδας:

α) να θυμίσουμε ότι όταν βγήκε η προκήρυξη το 2018, είχε να βγει από το 2011 για αυτό υπήρχαν τόσοι πολλοί αγρότες, οι οποίοι όμως θέλουν να επενδύσουν πραγματικά και να μείνουν στο τόπο τους, στα χωριά τους

β) με τις υλοποιήσεις του προγράμματος συνεισφέρουμε στην αγροτική ανάπτυξη της υπαίθρου, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην μείωση του κόστους παραγωγής, στον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων

γ) μπορούν να μεταφερθούν κονδύλια από το απερχόμενο ΠΑΑ, στο νέο ΠΑΑ, αλλά και από εθνικούς πόρους, όπως βρέθηκαν κονδύλια για την εξισωτική αποζημίωση ή τον κορωνοϊό με παρόμοιο τρόπο μπορούν να βρεθούν για τα σχέδια βελτίωσης

δ) θυμίζουμε ότι η επιδότηση είναι στον μισό προϋπολογισμό που σημαίνει θα βάλουμε λεφτά και εμείς, θα πληρώσουμε φόρους και ΦΠΑ στο κράτος που σημαίνει ότι και το κράτος χάνει έσοδα από φόρους, αλλά και εμείς ως αγρότες επενδύουμε

ε) όλοι εμείς όταν εγκριθήκαμε κάναμε και δηλώσαμε την φυσιολογική κατάσταση, δεν κάναμε διάφορα τερτίπια, ώστε να αυξήσουμε την βαθμολογία

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο

Recommended Posts