χρήματα, ευρώ, κέρματα, coins,χαρτονομίσματα, money,ΕΕ

Το ποσό των 17.000.938 € αντιστοιχεί στους Έλληνες αγρότες, σε σύνολο 444 εκατ. €  αποφάσισε η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιστρέψει στους Ευρωπαίους αγρότες. Σύμφωνα με σχετικό κανονισμό που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

το ποσό αυτό αρχικά αφαιρέθηκε από τον προϋπολογισμό του 2018 για τη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για τη δημιουργία αποθεματικού αντριμετώπισης γεωργικών κρίσεων.

Παρόλο που ο γεωργικός τομέας αντιμετώπισε φέτος κρίσιμες καταστάσεις, δεν ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί το εν λόγω αποθεματικό. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της  κατάστασης της αγοράς για ορισμένους τομείς, χρηματοδοτήθηκαν από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της ΚΑΠ.

Οι ζημιές, που προκλήθηκαν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού, αντιμετωπίστηκαν με άλλα μέτρα που είναι διαθέσιμα για να βοηθήσουν τους αγρότες να ξεπεράσουν τις συνέπειες. Αυτά περιλαμβάνουν παρεκκλίσεις από ορισμένους όρους σχετικά με τις πράσινες ενισχύσεις και υψηλότερες προκαταβολές για το 2019. Με την απόφαση αυτή, τα ποσά που αφαιρούνται από τις άμεσες πληρωμές. Φέτος μπορούν να επιστραφούν στους γεωργούς από τα κράτη μέλη, από την 1η Δεκεμβρίου 2018.

Η ιδέα του αποθεματικού για τις γεωργικές κρίσεις και ο μηχανισμός αποζημίωσης, συμφωνήθηκε στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2013.

 

Διαβάστε τη συνέχεια σε agrotypos.gr

Recommended Posts