κάνναβη, φυτό,καλλιέργεια

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης επαναπροσδιορίζονται οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η καλλιέργεια και επεξεργασία των ποικιλιών κάνναβης του είδος Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Εταιρικοί Μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014. Για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων», το οποίο υπερψηφίστηκε από την Βουλή στις 26 Φεβρουαρίου.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι «με την παρούσα τροποποίηση, προστίθεται προς διευκρίνιση η δυνατότητα έκδοσης εγκρίσεων. Τόσο σε περιοχές χωρίς καθορισμένα χωρικά σχέδια χρήσεων γης, στις οποίες εξάλλου επιτρέπονται οι μεταποιητικές δραστηριότητες. Όσο και σε περιοχές όπου επιτρέπονται οι γεωργικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε γη υψηλής παραγωγικότητας.

Η έκταση, εντός της οποίας λαμβάνει χώρα το σύνολο των δραστηριοτήτων της καλλιέργειας και επεξεργασίας της κάνναβης είναι ενιαία. Η αποδοτικότητα και ποιοτική σταθερότητα της δραστηριότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την άμεση πρόσβαση σε άρδευση. Κριτήριο δε χαρακτηρισμού της γης υψηλής παραγωγικότητας αποτελεί και η ύπαρξη του αρδευτικού δικτύου».

Σύμφωνα, με το κείμενο της τροπολογίας «οι σχετικές επενδύσεις αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξης της οικονομίας, κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο. Με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές δορυφορικές δραστηριότητες άλλων τομέων της περιοχής. Επιπλέον, με τις επενδύσεις αυτές σε έναν τομέα αιχμής όπως είναι η φαρμακοβιομηχανία, που αξιοποιεί τα συγκριτικά, παραγωγικά πλεονεκτήματα της χώρας, θα υπάρξουν οικονομικά οφέλη για το κράτος από τις εξαγωγές τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και τη φορολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων του κλάδου, δεδομένου ότι η παγκόσμια αγορά για την καλλιέργεια και μεταποίηση της ιατρικής κάνναβης βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και κατά συνέπεια η προσφορά υστερεί σημαντικά της παγκόσμιας ζήτησης.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Recommended Posts