ηλιος

Εντός Απριλίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οι οποίοι θέλουν να λάβουν πιστοποίηση καθώς και να εγγραφούν στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού «από το σύνολο των 3. 665 αιτήσεων που υποβλήθηκαν, έχουν μέχρι σήμερα αξιολογηθεί 2. 631. Εξ αυτών 428 αιτήσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα και αφορούν είτε περιπτώσεις υποψηφίων με ελλείποντα δικαιολογητικά είτε περιπτώσεις που πρέπει να παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικά με το φορέα απασχόλησης και τη σχέση εργασίας των εργαζομένων στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για τις οποίες έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 8 της προαναφερόμενης ΥΑ».

Επισημαίνει δε ότι «εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν ανταποκριθούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η αίτησή τους απορρίπτεται. Για το λόγο αυτό, όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγχουν τακτικά το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και να αποστέλλουν άμεσα τα στοιχεία που αναφέρονται στο μήνυμα που έχουν λάβει».

Μεταξύ άλλων η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων αφορά τις ειδικότητες των κτηνιάτρων, δασολόγων, περιβαλλοντολόγων, οινολόγων κ.λ.π

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

Recommended Posts