βαμβάκι

Την ένταξη των βαµβακοκαλλιεργητών στο Μέτρο 10.1.8 «Κοµφούζιο» µε επιδότηση 33 και 40 ευρώ το στρέµµα, προανήγγειλε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, µε έτος προκήρυξης το 2021.

Μάλιστα, η εν λόγω πρόσκληση µπορεί να τρέξει άµεσα, δηλαδή αρχές του ερχόµενου έτους, καθώς ήδη έχει πραγµατοποιηθεί η σχετική τροποποίηση των Προγραµµάτων και η µελέτη κόστους εφαρµογής του Μέτρου στο βαµβάκι.

Να σηµειωθεί εδώ πως η επιδότηση της µεθόδου «Κοµφούζιο» για τους βαµβακοπαραγωγούς θα αφορά τις προσβολές για το ρόδινο σκουλήκι. Με δεδοµένο λοιπόν ότι οι πτήσεις του ρόδινου στην ελληνική βαµβακοκαλλιέργεια είναι αρκετά περιορισµένες, φαίνεται πως το πρόγραµµα έχει κατά κάποιον τρόπο χαρακτήρα στήριξης του εισοδήµατος. Άλλωστε, αποτέλεσε και ένα από τα αιτήµατα της ∆ιεπαγγελµατικής Βάµβακος σε πρόσφατη συνάντηση εκπροσώπων της, µε την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η ενίσχυση που θα δίνεται για τα δύο πρώτα έτη εφαρµογής του Μέτρου έχει οριστεί στα 32,8 ευρώ το στρέµµα και για τα τρία επόµενα στα 39,8 ευρώ το στρέµµα, σύµφωνα µε µελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, που είχαν παραγγείλει οι διαχειριστικές αρχές το Μάιο του 2017. Η φεροµόνη φύλου που χρησιµοποιείται για το ρόδινο σκουλήκι του βάµβακος είναι ένα περίπου ισόποσο µίγµα των ουσιών (Ζ,Ζ)-7, 11- Hexadecaiden-1-yl Acetate και (Z,E)-7, 11-Hexadecaiden-1-yl Acetate. Οι διαχυτήρες δένονται στο κεντρικό στέλεχος του φυτού σε αναλογία 25-50 ανά στρέµµα λαµβάνοντας πρόνοια ώστε να υπάρχουν διαχυτήρες στην αρχή και στο τέλος κάθε σειράς και στις δύο πλάγιες σειρές που αποτελούν τα όρια της 19 καλλιέργειας. Σε πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν σε Ελληνικούς αγρούς χρησιµοποιήθηκε το ίδιο µίγµα ουσιών (κοινή ονοµασία gossyplure) σε κορδόνια που περιείχαν τη φεροµόνη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts