Ετησίως µέσω ΟΣ∆Ε το 2023 θα κάνουν αιτήσεις ενίσχυσης οι «παλιοί» σε Κοµφούζιο και Βιολογικά, από το ΠΑΑ και µε µεγαλύτερο πριµ σε σχέση µε την τρέχουσα περίοδο θα επιδοτούνται οι νεοεισερχόµενοι. Αυξηµένη η επιδότηση στα 70 ευρώ για τους Παραδοσιακούς Ελαιώνες Άµφισσας, έως 10.230 ευρώ ανά εκµετάλλευση από το ειδικό πρόγραµµα βιολογικής που θα ανοίξει µόνο για µελισσοκόµους.

 

Αυτές είναι οι «γέφυρες» που ρίχνει η νέα ΚΑΠ για τη συνέχεια των αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά, µαζί µε τον εκτιµώµενο χρόνο προκήρυξης:

Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άµφισσας & ∆ιατήρηση Αµπελοκοµικής Πρακτικής στον Αµπελώνα Νήσου Θήρας: Η ενίσχυση για τον ελαιώνα της Άµφισσας αυξάνεται στα 70,2 ευρώ το στρέµµα (από 54-58 ευρώ το στρέµµα), ενώ στον αµπελώνα της Θήρας/Θηρασιάς παραµένει στα 76,5 ευρώ το στρέµµα.

Απονιτροποίηση: Καταργείται.

Εναλλακτική καταπολέµηση ζιζανίων στους ορυζώνες: Προβλέπεται πρόγραµµα «γέφυρα» για να κάνουν νέοι ενδιαφερόµενοι και οι σηµερινοί 420 περίπου δικαιούχοι αίτηση το 2023. Η επιδότηση διαµορφώνεται ξανά στα 21 ευρώ το στρέµµα.

Βιολογική Γεωργία: Εδώ εκείνοι που διατηρούσαν δεσµεύσεις στο πρόγραµµα, θα λάβουν τη σχετική επιδότηση από το νέο πρασίνισµα (ετήσια επιδότηση µέσω ΟΣ∆Ε) από το 2023 και έπειτα. Για τα νέα αγροτεµάχια/βοσκοτόπια θα βγουν αντίστοιχες προκηρύξεις του ΠΑΑ (βλ. Πίνακα) µε υψηλότερες ενισχύσεις.

Βιολογική µελισσοκοµία: Για τη µελισσοκοµία θα προκηρυχθεί ξεχωριστεί δράση, µε τα ετήσια ποσά στήριξης να χωρίζονται σε κλάσεις: Για 20 – 110 κυψέλες ο µελισσοκόµος θα λαµβάνει ετησίως 1.650 ευρώ, Για 111 – 200 κυψέλες 5.115 ευρώ. Για 201 – 300 κυψέλες θα λαµβάνει 8.580 ευρώ. Για 301 κυψέλες, 10.230 ευρώ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts