Σε συνέχεια της πρώτης πληρωμής των δικαιούχων της ενίσχυσης του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», δηλαδή τις ενισχύσεις του ΠΑΑ 2014-2022 που αφορούν την αγορά ζωοτροφών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με ανακοίνωσή του αναφέρει πως ολοκληρώνεται η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων όσον αποκλείστικαν, καθώς και των νεοεισερχομένων κτηνοτρόφων.

 

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση της διαδικασίας:

  • εξειδίκευσης των κριτηρίων της πολλαπλής συμμόρφωσης που σχετίζονται μόνο με ευρήματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα και συνδέονται κατευθείαν με την επιλεξιμότητα του μέτρου, καθώς και
  • αξιολόγησης των ενστάσεων, ώστε να ακολουθήσει η συμπληρωματική πληρωμή των δικαιούχων που είναι επιλέξιμοι, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου.
  • Επίσης, ξεχωριστά εξετάζονται οι περιπτώσεις νεοεισερχόμενων.

Προέλευση άρθρου: https://www.agro24.gr

Recommended Posts