Αγροτικά Κτηνοτροφικά Μελισσοκομικά και Αλιευτικά Νέα από όλη την Ελλάδα

Greekap.gr News
Έναρξη του φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων: υλοποίηση του οράματος για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ

Έναρξη του φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων: υλοποίηση του οράματος για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ

Αγροτικά Νέα 🕔November 18, 2021

Tο φόρουμ για την αγροτική καινοτομία θα συνδέσει τους φορείς αγροτικής καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ και θα ενισχύσει την ανάπτυξη των αγροτικών οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Επιτροπή εγκαινίασε το φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων,(link is external) με στόχο τη συλλογή πληροφοριών αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές επιχειρήσεις και τις δυνατότητες που τους προσφέρονται στο μέλλον.

Στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου οράματος της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές, που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2021, και του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τις αγροτικές περιοχές, το ετήσιο φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων συμβάλλει στην τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας στις αγροτικές κοινότητες και ευνοεί την ανάπτυξη μιας πιο καινοτόμου επιχειρηματικότητας, που θα προσελκύσει περισσότερους νέους και ταλαντούχους ανθρώπους.

Σκοπός του φόρουμ είναι να αποτελέσει έναν ανοικτό χώρο όπου τοπικοί, περιφερειακοί, εθνικοί και ευρωπαϊκοί θεσμοί και ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να συναντώνται, να συζητούν και να διαμορφώνουν δράσεις για καινοτομία με γνώμονα τις νεοφυείς επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές.

Το φόρουμ για την αγροτική καινοτομία θα συνδέσει τους φορείς αγροτικής καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ και θα ενισχύσει την ανάπτυξη των αγροτικών οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Το φόρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων επιδιώκει να παράσχει γνώσεις σχετικά με τις καινοτόμες αγροτικές νεοφυείς επιχειρήσεις, τα είδη των καινοτομιών τις οποίες αξιοποιούν, τα υφιστάμενα κενά στις υπηρεσίες που αυτές αναμένουν από τα οικοσυστήματα καινοτομίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να ενισχυθούν στο μέλλον.

Η εναρκτήρια εκδήλωση αναμένεται επίσης να συμβάλει στην ενημέρωση των επιχειρηματιών και των φορέων αγροτικής καινοτομίας σχετικά με τις υφιστάμενες ευκαιρίες από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν, για παράδειγμα, στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη και την πολιτική συνοχής.

Θα παράσχει επίσης μια κοινή κατανόηση της έννοιας των χωριών νεοφυών επιχειρήσεων, του τρόπου με τον οποίο αυτά συνδέονται με την έννοια των έξυπνων χωριών, και θα προετοιμάσει το έδαφος για περαιτέρω εκδόσεις κατά τα επόμενα έτη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrocapital.gr