Στην έκδοση των οριστικών εγκριτικών αποφάσεων για τους αγρότες που έχουν ενταχθεί στα Σχέδια Βελτίωσης, προχώρησαν τις τελευταίες ημέρες οι περισσότερες αρμόδιες περιφερειακές αρχές.

Αυτό δίνει το δικαίωμα στους δικαιούχους των επενδυτικών προγραμμάτων να καταθέσουν από την πλευρά τους αιτήματα για προκαταβολές.

Σημειωτέον ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας τροποποιήσεων στο σχετικό Κανονισμό, ώστε να αυξηθούν οι προκαταβολές αυτές από το 50% που ισχύει σήμερα σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 85%.

Ωστόσο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, για την εκταμίευση της προκαταβολής απαιτείται εγγυητική επιστολή τράπεζας η οποία μάλιστα να ανέρχεται στο 100% του αντίστοιχου ποσού. Με τροπολογία στον ίδιο, υπό επεξεργασία, Κοινοτικό Κανονισμό θεσπίζονται ευνοϊκότεροι όροι, ώστε και η κάλυψη της εγγυητικής να περιορίζεται ακόμα και στο μισό της αιτηθείσας προκαταβολής επιχορήγησης.

Όσον αφορά στις εγγυήσεις, βοήθεια αναμένεται να παράσχει κατά το αμέσως προσεχές διάστημα και το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Στόχος είναι, το ταμείο με τη σειρά του, να διευκολύνει την έκδοση των εγγυητικών από τις τράπεζες ώστε να καταστεί δυνατή η εκταμίευση ενός μεγάλου μέρους της επιχορήγησης. Το δεύτερο σημαντικό ή μάλλον ακόμα σημαντικότερο, είναι, η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής των επενδυτών.

Στο σημείο αυτό, όπως δείχνουν τα πράγματα δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, τουλάχιστον σαν κι αυτές που μπορούσαν να προσεγγίσουν οι  ενδιαφερόμενοι τα παλιότερα χρόνια. Το θεσμικό πλαίσιο είναι πλέον πιο αυστηρό, οι τράπεζες πιο «κουμπωμένες» και οι εταιρείες μηχανημάτων με μειωμένη ρευστότητα, που σημαίνει με λιγότερη διάθεση, σε σχέση με το παρελθόν, να αναλάβουν εκείνες τον πιστωτικό κίνδυνο.

Αυτό σημαίνει ότι οι λύσεις που θα πρέπει να αναζητηθούν όταν ο επενδυτής δεν διαθέτει ο ίδιος και μάλιστα στο σύνολό της την ίδια συμμετοχή, περνούν από την λεγόμενη «πολυμερή συνεργασία». Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει:

– λίγο οι επενδυτές να βάλουν το χέρι στη τσέπη ή τουλάχιστον να παράσχουν τις δικές τους προσωπικές ή περιουσιακές εγγυήσεις

– λίγο το ταμείο να βάλει τη δική του πλάτη εγγειούμενο κάποιες δανειοδοτήσεις

– λίγο οι τράπεζες να μη μείνουν αυστηρά στο γράμμα του νόμου

– λίγο οι εταιρείες να διευκολύνουν την κατάσταση, εκεί όπου δεν είναι αρκετή η τριμερής συνεργασία

Παράλληλα, με βάση την ενημέρωση από τις  περιφερειακές αρχές, οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις των φακέλων τους, αρκεί με την αλλαγή που θα κάνουν να μην  χαμηλώνει η βαθμολογία τους. Κάποιος μπορεί να αντικαταστήσει για παράδειγμα μια δισκοσβάρνα με ένα άροτρο.

Ευρύτερες ενδεχομένως τροποποιήσεις θα μπορούν να γίνουν μετά το τέλος των ενστάσεων των οποίων απ’ ότι φάινεται η αξιολόγηση θα καθυστερήσει. Αυτό μάλιστα γίνεται για έναν επί πλέον λόγο. Να καταστεί σαφής η βούληση των ήδη εγκεκριμένων, έτσι ώστε, όσοι εξ αυτών δεν θέλουν τελικά να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους να ευπάρχει χρονικό περιθώριο και εφ’ όσον παραιτηθούν, να πάρουν τη θέση τους οι επιλαχόντες.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο  https://www.agronews.gr

Recommended Posts