πληρωμή, λεφτά, χρήματα, αποζημιώσεις

Εγκρίθηκε σύμφωνα με δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η διάθεση πίστωσης ποσού 1.086.542,10 € από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κ.Α.:2017ΣΕ08210060 και τίτλο: «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία»,

στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 του Υπομέτρου 10.2 Μέτρο 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις στους δικαιούχους της Δράσης.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο:https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts