χωραφι

«Κάθε αποδυνάμωση της τρέχουσας προστασίας των συνόρων της ΕΕ για τα γεωργικά προϊόντα της μπορεί να υπονομεύσει δραματικά τις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών άνθρακα, ιδίως στον τομέα της κτηνοτροφίας, και θα μπορεί να αποτρέψει μια καθαρή παγκόσμια μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της δράσης για το κλίμα, πρέπει να συμπεριληφθεί ένα κεφάλαιο για την εφαρμογή μέτρων για το κλίμα σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών».

Τα παραπάνω επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, από τις κεντρικές πανευρωπαϊκές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca, με αφορμή την παρουσίαση ενός εγγράφου θέσεων σχετικά με τις δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, όπου περιέχονται συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές επιλογές που θα επιτρέψουν στους αγρότες και στους συνεταιρισμούς της ΕΕ να παραμείνουν πρωτοπόροι στο εν λόγω θέμα.

Αναλυτικότερα, η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την συμμετοχή των οργανώσεων στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Γεωργίας που θα πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου.

Σχολιάζοντας την έκδοση του εγγράφου ο Γενικός Γραμματέας των Copa-Cogeca, κ. Pekka Pesonen, δήλωσε ότι «οι Ευρωπαίοι αγρότες, οι ιδιοκτήτες δασών και οι συνεταιρισμοί τους είναι οι πρώτοι που αισθάνονται τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής. Δεν υπάρχουν αρνητές της κλιματικής αλλαγής στην ευρωπαϊκή γεωργική κοινότητα.

Δεσμευόμαστε για την υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων της, που δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την πλήρη συμμετοχή των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας. Κανένας άλλος τομέας στην Ευρώπη δεν θα είναι σε θέση να απομακρύνει φυσικά τις εκπομπές άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Ωστόσο, για να παραδώσουμε το πλήρες δυναμικό μας, χρειαζόμαστε τόσο συνεπείς πολιτικές όσο και γενική δημόσια υποστήριξη».

Το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο, που βασίζεται σε διαφοροποιημένες, τοπικές και οικογενειακές γεωργικές δομές, συγκαταλέγεται στα πιο αποδοτικά συστήματα καλλιέργειας στον κόσμο. Αυτό επέτρεψε στη γεωργία της ΕΕ να αυξήσει τη συνολική παραγωγικότητά της κατά 25% από το 1990 και παράλληλα να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 20% την ίδια χρονική περίοδο, αποσυνδέοντας αποτελεσματικά την κλιματική επίπτωση από την αύξηση της παραγωγής.

Ωστόσο, οι αγροτικές οργανώσεις της ΕΕ αναγνωρίζουν επίσης ότι σήμερα και στο μέλλον πρέπει να γίνουν περισσότερα για να ενισχυθεί η προσαρμογή και να προωθηθεί ο μετριασμός του άνθρακα. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο πολιτικής, εκτιμάται ότι οι περαιτέρω μειώσεις των γεωργικών εκπομπών θα είναι περιορισμένες – μεταξύ 0,5% και 3% μέχρι το 2030.

Υπάρχουν λύσεις καθώς και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, όπως παρουσιάζονται στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα www.farmersclimact.eu  που δρομολογήθηκε από τις Copa – Cogeca μαζί με το έγγραφο θέσεων, ενθαρρύνοντας τους αγρότες και τους συνεταιρισμούς από όλη την Ευρώπη να ασχοληθούν περισσότερο με την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με τις Copa – Cogeca, ο μόνος τρόπος να επιτευχθούν περαιτέρω μειώσεις στις γεωργικές εκπομπές άνθρακα, χωρίς να ασκηθούν πιέσεις στην παραγωγή και συνεπώς να προκληθεί διαρροή άνθρακα, είναι να δοθεί κίνητρο για την υιοθέτηση πρακτικών μετριασμού. Οποιαδήποτε προσπάθεια για τη μείωση των γεωργικών εκπομπών της ΕΕ εκτός από την παροχή κινήτρων και υπηρεσιών επέκτασης θα είχε ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του γεωργικού τομέα της ΕΕ και την απώλεια της ανταγωνιστικής θέσης του.

Επίσης, οι αγροτικές οργανώσεις της ΕΕ επισημαίνουν πως υποστηρίζουν την ιδέα των συστημάτων πίστωσης άνθρακα μέσω της ανάπτυξης πρωτοβουλιών ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.agro24.gr

Recommended Posts