κρέας

Τα πολλαπλά οφέλη του νέου κανονισμού 2017/625 για τους επίσημους ελέγχους στα προϊόντα ζωικής προέλευσης ανέδειξε η 2η επιμορφωτική ημερίδα της ΕΔΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ενώ ταυτόχρονα αποτυπώθηκαν τα προβλήματα στην υφιστάμενη λειτουργία της αγοράς κρέατος στη χώρα μας.

Παρουσιάστηκαν, δε, αποκαλυπτικά στοιχεία για την έκταση του φαινομένου των «ελληνοποιήσεων» όπως και για τα κενά στην καταγραφή της «διαδρομής» των ζώων από τον παραγωγό στον καταναλωτή, παθογένειες που με τις κατάλληλες ενέργειες μπορούν να εξαλειφθούν.

Η ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος με τη συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) , υπό την αιγίδα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις 24 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη, αποτέλεσε τη συνέχεια της πρώτης ενημερωτικής εκδήλωσης που είχε πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Όπως τόνισε στον χαιρετισμό του προς του συμμετέχοντες ο Πρόεδρος της ΕΔΟΚ, κ. Λευτέρης Γίτσας, «Ένας από τους βασικούς σκοπούς της ΕΔΟΚ είναι να βοηθήσει ώστε ο Τομέας του κρέατος να αποτελέσει πραγματικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και «κεφάλαιο» για τη χώρα μας. Ανάμεσα στις ουσιαστικότερες αρμοδιότητες που έχει η ΕΔΟΚ με τον θεσμικό της ρόλο ως συνομιλητή των αρμόδιων Αρχών και του Υπουργείου είναι επίσης η διάχυση της γνώσης προς κάθε κατεύθυνση, και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται αυτή η ημερίδα, με αντικείμενο τις αλλαγές που επιφέρει η νέα νομοθεσία και πως θα γίνει η μετάβαση στο νέο καθεστώς».

Συντονιστής των εργασιών της ημερίδας ήταν ο κ. Θωμάς Αλεξανδρόπουλος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, ο οποίος τόνισε πως «Έχουμε τρόπους για να εφαρμόσουμε όσα προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο και θα το πράξουμε. H πληθώρα νομοθεσίας που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά σαφές ότι τα αντικείμενα διευρύνονται και το προσωπικό επιφορτίζεται με πάρα πολλές δράσεις που πρέπει να γίνουν».

Η κα Παναγιώτα Παπαδάκη, Προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, η οποία πρωτοστάτησε στην οργάνωση της επιμορφωτικής ημερίδας, εξήγησε τις βασικές αρχές του Κανονισμού 2017/625, υπογραμμίζονται ότι καθορίζει επακριβώς τον τρόπο που θα διεξάγονται οι επίσημοι έλεγχοι για να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται από τον γενικό Κανονισμό 178/2002 «Ο Καν. 2017/625 επιβεβαιώνει τις γενικές αρχές του Καν. 882/2004, επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των ΕΕ, αυξάνει την ποιότητα των επίσημων ελέγχων, εκσυγχρονίζει τη νομοθεσία και ενισχύει τη νομική βάση κατά της απάτης σε τρόφιμα» κατέληξε η κα Παπαδάκη.

Στη δεύτερη εισήγησή της, η κα Παπαδάκη εξήγησε το ανανεωμένο πρόγραμμα για τον υπολογισμό ανάλυσης της επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού. Ο Καν. 2017/625 καθιστά σαφές ότι οι ΕΕ πρέπει να εκτελούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν η εν λόγω ειδοποίηση είναι αναγκαία και δεόντως αιτιολογημένη για τον επίσημο έλεγχο που πρέπει να διενεργηθεί.

Αίσθηση προκάλεσαν τα στοιχεία που παρέθεσε ο Δρ. Δημήτριος Γαλαμάτης, Κτηνίατρος/Επιθεωρητής – Ελεγκτής στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων γάλακτος και κρέατος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ευρήματα που αφενός αποκαλύπτουν σημαντικές πτυχές του φαινομένου των «ελληνοποιήσεων» και αφετέρου προκαλούν ερωτηματικά σχετικά με τον πραγματικό αριθμό ζώντων ζώων που οδηγούνται στα σφαγεία, αφού βάσει των επίσημων στοιχείων «λείπουν» από το σύστημα περί τα 6 εκατομμύρια σφαγές προβάτων σε ετήσια βάση. «Πώς δικαιολογείται το γεγονός, μία χώρα με 8,5 εκατομμύρια περίπου πληθυσμό προβάτων κάθε χρόνο, την πενταετία 2014 – 2018, να εμφανίζει μόλις 2,9 εκατομμύρια περίπου σφαγές προβατοειδών ανά έτος;» αναρωτήθηκε παρουσιάζοντας τα συγκριτικά στοιχεία ο κ. Γαλαμάτης.

Εντύπωση προκαλεί, αφενός η διαμόρφωση ενός μόνιμου σημαντικού αριθμού εισαγωγών από τη Ρουμανία αλλά και η διαφορά των εισαγόμενων προβάτων από τη Ρουμανία για σφαγή σε σχέση με τις δηλωμένες σφαγές στο σύστημα «΄Αρτεμις» κατά την περίοδο 2014-2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο Δρ. Δημήτριος Γαλαμάτης, την συγκεκριμένη περίοδο 160.000 πρόβατα που εισήχθησαν από Ρουμανία για σφαγή, δεν καταγράφηκαν στο σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ».

Για τον ρόλο και τη σημασία σχετικά με την ευθύνη και εποπτεία του επίσημου Κτηνιάτρου στους ελέγχους στα σφαγεία υπό τον νέο Κανονισμό μίλησε η κα Ανθή Λάγιου, Κτηνίατρος στο Τμήμα Σφαγείων της Κτηνιατρικής Διεύθυνσης του ΥπΑΑΤ, εξηγώντας τι ακριβώς συνεπάγεται η διεξαγωγή ελέγχων, «υπό την ευθύνη του επίσημου Κτηνιάτρου» και «υπό την εποπτεία του επίσημου Κτηνιάτρου» και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να βοηθά το προσωπικό των σφαγείων.

Για τις αλλαγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τα εμπορικά πρότυπα μίλησε η κα Χρυσούλα Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥπΑΑΤ, αναφέροντας ότι τα προϊόντα για τα οποία έχουν θεσπιστεί πρότυπα εμπορίας μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης μόνο εάν ικανοποιούν τα εν λόγω πρότυπα. Πρόσθεσε δε, ότι ο νέος Κανονισμός θα εφαρμόζεται στους ελέγχους που διενεργούνται με στόχο τον εντοπισμό ενδεχόμενων δόλιων ή παραπλανητικών πρακτικών που περιλαμβάνουν πρότυπα εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.agro24.gr

Recommended Posts