χωραφι

Έµµεση πίεση να µεταβιβάσουν τα δικαιώµατά τους και να αποµακρυνθούν από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, ασκεί στους συνταξιούχους που προέρχονται από άλλα ταμεία, εκτός ΟΓΑ, η ρύθμιση που προβλέπει ότι από την 1η Μαρτίου 2021

θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές στο ταμείο αγροτών, ανεξαρτήτως μάλιστα του αγροτικού εισοδήματος που αποκτούν από την αγροτική παραγωγή.

Το θέμα αφορά πρωτίστως εκείνους τους ετεροεπαγγελματίες συνταξιούχους, με μικρό κλήρο, οι οποίοι, είτε συμμετέχουν απ’ ευθείας στην διαχείριση της εκμετάλλευσής τους είτε ακολουθούν το γνωστό μοντέλο με τα «μισακά» όπου άλλοι διαχειρίζονται τα κτήματά τους ωστόσο αυτοί φαίνονται στα χαρτιά ως κάτοχοι της εκμετάλλευσης.

Για παράδειγµα, εάν ένας συνταξιούχος στρατιωτικός λαµβάνει σύνταξη 12.000 ευρώ και µία επιδότηση ΟΣ∆Ε των 1.000 ευρώ, αυτή η επιδότηση λογίζεται ως αγροτικό εισόδηµα και καλείται να πληρώσει εισφορές της τάξεως των 1.452 ευρώ το χρόνο, σύµφωνα µε το νόµο Βρούτση (4670/2020), κάτι που προφανώς δεν τον συµφέρει.

Γίνεται σαφές, πως η εξέλιξη αυτή έχει τη δυναµική να οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες ανακατατάξεις και να σηµάνει µία αφετηρία ενός νέου κύµατος µεταβιβάσεων σε µικρά και λιγότερο παραγωγικά ή και εγκαταλελειµµένα αγροτεµάχια που µπορεί να περάσουν σε κατ’ επαγγέλµα αγρότες ή νεοεισερχόµενους του κλάδου που έχουν παραδοσιακά και με βάση τις συνθήκες περιορισµένη πρόσβαση σε αγροτική γη. Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο τους ετεροεπαγγελµατίες συνταξιούχους που διατηρούν στην κατοχή τους µεγάλες αγροτικές εκτάσεις και τους οποίους, ακόµα και αυτό το 1500άρι το χρόνο για τις εισφορές δεν θα τους επιβαρύνει αναλογικά με τον ίδιο τρόπο σ’ αυτό που κάνουν.

Μία άλλη ανάγνωση του ζητήµατος αυτού είναι βέβαια πως έτσι προκαλούνται δυσµενείς κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις στα χωριά που δύσκολα υπολογίζονται. Καθώς, στερούνται απαραίτητου εισοδήµατος µία µεγάλη µερίδα χαµηλοσυνταξιούχων που απασχολούνται κυρίως στο χώρο του ελαιολάδου και µε αυτό το αγροτικό εισόδηµα ουσιαστικά συµπληρώνουν τα προς το ζειν.

Παραδείγµατα: Ένας συνταξιούχος πλην ΟΓΑ αγρότης αναγκάζεται να πληρώσει 121 ευρώ το µήνα ασφαλιστικές εισφορές επειδή δηλώνει στην φορολογική του δήλωση µια επιδότηση (βασική ενίσχυση) 250 ευρώ.

Ένας συνταξιούχος του ΙΚΑ µε 500 ευρώ το µήνα σύνταξη που έχει αγροτικό εισόδηµα 2.000 ευρώ θέλει µόνο για τις εισφορές 1.500 περίπου ευρώ και µε τα υπόλοιπα 500 ευρώ να καλύψει όλα τα άλλα καλλιεργητικά έξοδα και να πληρώσει ΕΛΓΑ .

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας

Η εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση που εκδόθηκε αρχές Απριλίου ως προς την ερµηνεία του αρθ. 27 του ν. 4670/2020 αναφέρει καθαρά:

Από την καταβολή εισφορών και συγκεκριµένα από την εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ- ΟΓΑ εξαιρούνται σύµφωνα µε τη ρητή πρόβλεψη της παρ. 3α µόνο οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την παρ. 3β, οι συνταξιούχοι των λοιπών – πλην ΟΓΑ – ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων κύριας ασφάλισης και του ∆ηµοσίου, που είχαν αναλάβει ή αναλαµβάνουν από 28.2.2020 δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλουν κανονικά την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4387/2016, όπως έχει αντικατασταθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4670/2020, ασφαλιστική εισφορά.

∆εν είναι και τόσο ξεκάθαρος ο νόµος διατείνεται το Οικονοµικό Επιµελητήριο Πελοποννήσου

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος στο 11ο Περιφερειακό Τµήµα Πελοποννήσου, Παναγιώτης Κρητικός, ρωτά µε επιστολή του προς τον κ. Βρούτση να απαντήσει στα εξής ερωτήµατα:

α. Ο Συνταξιούχος γήρατος ΟΓΑ, µε αγροτικό εισόδηµα ενταγµένος στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ θα καταβάλλει εισφορές από 1/1/2020;

Η απάντηση είναι καθαρή και ο νόµος το ξεκαθαρίζει. ∆εν καταβάλλονται εισφορές.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts