Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πολιτική προώθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα γεωργικά και τα τρόφιμα.

Μέρος μιας συνολικής αξιολόγησης της τρέχουσας πολιτικής, η διαβούλευση στοχεύει στη συγκέντρωση σχολίων από πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνάφεια των ισχυόντων μέτρων, καθώς και τη συνοχή τους με τη δράση της ΕΕ σε άλλους τομείς και την προστιθέμενη αξία αυτού είδος πολιτικής που εφαρμόζεται σε επίπεδο ΕΕ.

Ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Janusz Wojciechowski δήλωσε σχετικά: «Τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα διατροφής είναι γνωστά για τα κορυφαία επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας. Η πολιτική προώθησης συμβάλλει στη διατήρηση αυτής της καλής φήμης και στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι το κάνουμε με τον πιο αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση. Η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών της ΕΕ είναι επομένως πολύτιμη για εμάς και προσβλέπω στις ιδέες αξιολόγησης και βελτίωσης».

Τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι ευρωπαϊκές οργανώσεις παραγωγών που εκπροσωπούν διάφορους τομείς, οι οργανώσεις εμπόρων, οι εθνικές αρχές, καθώς και το ευρύτερο κοινό, θα έχουν 18 εβδομάδες για να συνεισφέρουν τις απόψεις τους.

Στη συνέχεια, η δημόσια διαβούλευση θα συμπληρωθεί από μια μελέτη που θα διεξαχθεί από εξωτερικό ανάδοχο και θα βασίζεται σε διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την εξέλιξη των αγορών και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ποιότητα και τα βιολογικά προϊόντα και τα σχέδια της ΕΕ.

Το ιστορικό

Ο στόχος της πολιτικής προώθησης της ΕΕ για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης προϊόντων της ΕΕ εντός και εκτός της ΕΕ. Τα μέτρα προώθησης συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών προϊόντων και των μεθόδων παραγωγής της ΕΕ, καθώς και την ευαισθητοποίηση και την αναγνώριση των κοινοτικών συστημάτων ποιότητας και βιολογικής γεωργίας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts