Skip to content

ΔΠΠ: Σε εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Covid-19, έχει αναστείλει από τη Δευτέρα 09 Μαρτίου 2020

Η Διοίκηση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει ότι η Διεύθυνση Πιστοποίησης και Προδιαγραφών (ΔΠΠ) σε εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Covid-19,

έχει αναστείλει από τη Δευτέρα 09 Μαρτίου 2020 τους επιτόπιους τακτικούς ελέγχους Αξιολόγησης και Επιτήρησης στις επιχειρήσεις, που επιθυμούν να ενταχθούν ή είναι ήδη ενταγμένες στα Μητρώα της.

H ΔΠΠ αντιλαμβανόμενη το πρόβλημα που θα δημιουργήσει η έλλειψη Πιστοποιητικών στη διακίνηση των προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών (ΕΠΕ), αλλά και για να μην παρακωλυθεί η δραστηριότητα των πιστοποιημένων επιχειρήσεων, προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

1. Για τις ενταγμένες στο Μητρώο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ επιχειρήσεις, στις οποίες έχει πραγματοποιηθεί πρόσφατος Επιτόπιος Έλεγχος Επιτήρησης και έχει διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους στις απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, θα πραγματοποιηθεί άμεσα η ανανέωση της Πιστοποίησής τους και η ενημέρωση του «Μητρώου Πιστοποιημένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσης ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ».

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις θα παραλάβουν την Ανυπόγραφη Σύμβασή τους (σε δυο αντίγραφα), καθώς και το αντίστοιχο Πιστοποιητικό, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα αντίγραφα της Σύμβασης, αφού υπογραφούν από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και μονογραφούν σε όλες τις σελίδες θα πρέπει άμεσα να επιστραφούν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων στις οποίες, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, έχουν καταγραφεί Μη Συμμορφώσεις, η διαδικασία ανανέωσης ή χορήγησης Πιστοποίησης θα προχωρήσει ΜΟΝΟ, όταν οι επιχειρήσεις αποστείλουν τις κατάλληλες Διορθωτικές Ενέργειες και όταν αυτές αξιολογηθούν από τον αντίστοιχο Ελεγκτή.

Η επισήμανση αυτή γίνεται επειδή το διάστημα αυτό ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό και πιθανά να παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των ελέγχων.

2. Στις Επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει Αίτηση για ένταξή τους στο Μητρώο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, στις οποίες έχει ήδη πραγματοποιηθεί ο Επιτόπιος Έλεγχος Αξιολόγησης και έχει διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία θα πραγματοποιηθεί άμεσα Χορήγηση Πιστοποίησης και θα ενταχθούν στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσης ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ».

Σχετικά με την αποστολή των Συμβάσεων και των Πιστοποιητικών θα ακολουθηθούν τα όσα περιγράφονται στην 1η παράγραφο της παρούσας Ανακοίνωσης.

3. Οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει νέα Αίτηση και δεν έχει πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος Αξιολόγησης, θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα μετά την άρση των εν ισχύ περιοριστικών μέτρων

4. Για τις επιχειρήσεις στις οποίες απαιτείται πραγματοποίηση επιτόπιου ελέγχου πριν από την ανανέωση της πιστοποίησής τους, θα χορηγηθεί βεβαίωση στην οποία, μεταξύ άλλων, θα αναφέρεται ο χρόνος ένταξής τους στο Μητρώο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και το τρέχον καθεστώς της Πιστοποίησης τους.

Για να εκδοθεί η ανωτέρω βεβαίωση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: agrocert@otenet.gr.

Επισημαίνεται, ότι όλες οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις, σε όλο το διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων οφείλουν να αποστέλλουν στον ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ, όλα τα αρχεία-έντυπα στοιχεία τα οποία καθορίζονται από τη Σύμβαση που έχουν υπογράψει με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ώστε να αποφευχθεί η καθυστέρηση των σχετικών διαδικασιών μετά την άρση των μέτρων.

5. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις παραγωγής/διακίνησης προϊόντων Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών (ΕΠΕ), αυτές θα πρέπει να αποστέλλουν κανονικά στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ τις τοποθετήσεις νεοσσών ή πουλάδων, τις σφαγές κοτόπουλων ή την παραγωγή αυγών και να τηρούν πλήρη αρχεία τοποθετήσεων – φυραμάτων – σφαγών – διακινούμενων προϊόντων, καθώς τα παραπάνω θα ελεγχθούν κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο, που θα πραγματοποιηθεί σε κάθε επιχείρηση αμέσως μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Προέλευση:  https://www.neapaseges.gr

Recommended Posts