χωράφι, καλλιέργεια

Τις προϋποθέσεις και τη διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού, περιγράφει κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια.

Σύμφωνα με αυτή: «Μια φυτωριακή επιχείρηση τύπου Β µπορεί να εισάγει από τρίτη χώρα ή να αποκτά από άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. ή από την εγχώρια αγορά βασικό ή άλλο υλικό για τις ανάγκες σποράς, φύτευσης ή εµβολιασµού της επιχείρησης καθώς και να πωλεί χονδρικά και λιανικά αποκλειστικά τα προϊόντα παραγωγής της στο εσωτερικό και το εξωτερικό».

 

Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ

 

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.ypaithros.gr

Recommended Posts