Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον αντίκτυπο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, του εδάφους και των υδάτων ανακοίνωσε πως ξεκινά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εν λόγω διαβούλευση στοχεύει στη συγκέντρωση πληροφοριών και σχολίων από ενδιαφερόμενους και πολίτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνάφεια των ισχυόντων εργαλείων της ΚΑΠ που σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους, καθώς και τη συνοχή τους με τη δράση της ΕΕ σε άλλους τομείς και την προστιθέμενη αξία αυτών των εργαλείων που εφαρμόζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως εκπρόσωποι των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας (συμπεριλαμβανομένων των αγροτών, των παρόχων εισροών, των μεταποιητών και των λιανοπωλητών), καθώς και οι εθνικές και περιφερειακές αρχές, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι ΜΚΟ, αλλά και το ευρύτερο κοινό θα έχουν στην διάθεσή τους 15 εβδομάδες για να συνεισφέρουν με απόψεις.

Η δημόσια διαβούλευση καλύπτει τις ήδη δημοσιευμένες μελέτες για τη βιοποικιλότητα και το νερό, καθώς και τη συνεχιζόμενη μελέτη υποστήριξης της αξιολόγησης στο έδαφος. Στη συνέχεια, όλοι θα τροφοδοτήσουν μια επικείμενη έκθεση της Επιτροπής (έγγραφο εργασίας των υπαλλήλων) που θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο της ΚΑΠ στους φυσικούς πόρους.

Το ιστορικό

Ο σημαντικός ρόλος της γεωργίας και της δασοκομίας στη διαχείριση των φυσικών πόρων αναγνωρίζεται και αντικατοπτρίζεται πολύ καλά στην ΚΑΠ της ΕΕ.

Ένας από τους τρεις γενικούς στόχους της είναι η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και η δράση για το κλίμα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts