γεωργία, αγρότης, τροπολογία, φορολογία

Η εκκίνηση δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τον αντίκτυπο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ επιστημονικών ερευνητικών κέντρων και αγροτών,

καθώς και στις συμβουλευτικές δραστηριότητες προς τους παραγωγούς, ανακοινώθηκε την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εν λόγω διαβούλευση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου το οποίο θα παραμείνει στην διάθεση των ενδιαφερομένων έως τις 2 Φεβρουαρίου 2021, τα μεσάνυκτα (ώρα Βρυξελλών).

Στόχος είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες και σχόλια από ενδιαφερόμενους φορείς όπως:

1. Γεωργοί/δασοκόμοι και οι ενώσεις/οργανώσεις τους

2. Σύμβουλοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων

3. Διοργανωτές κατάρτισης

4. Δημόσιες αρχές και οργανισμοί στα κράτη μέλη της ΕΕ

5. Ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα, ερευνητές, εμπειρογνώμονες

6. Ενδιαφερόμενα μέρη του ιδιωτικού τομέα (και οι ενώσεις τους)

7. Περιβαλλοντικές και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)

8. Άτομα και οργανώσεις που επιθυμούν να συμβάλουν στην αξιολόγηση εκφράζοντας τις απόψεις τους ως πολίτες.

Οι λόγοι της διαβούλευσης

Σχετικά με την διενέργεια της διαβούλευσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει τα εξής:

«Στην ανταλλαγή γνώσεων και στην καινοτομία συμμετέχουν πολλοί παράγοντες, ιδίως γεωργοί/διαχειριστές γης και πολλοί παράγοντες με τους οποίους αλληλεπιδρούν.

Η κατάρτιση και η παροχή συμβουλών, η δημιουργία και η διάδοση της καινοτομίας είναι δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους γεωργούς στη λήψη αποφάσεων.

Σκοπός της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης είναι να στηρίξει την αξιολόγηση των επιπτώσεων της ΚΑΠ στις εν λόγω δραστηριότητες.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts