ΟΠΕΚΕΠΕ, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Η συνολική αξία χορήγησης δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος το 2020 ανέρχεται σε 47.496.651 ευρώ. Από αυτό το ποσό τα 44.948.482 ευρώ είχαν δοθεί τον Δεκέμβριο 2020 και 2.498.168 ευρώ με την εκκαθάριση τον Ιούνιο του 2021. Αυτό αναφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Συνολικά χορηγήθηκαν δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα σε 21.469 παραγωγούς.

Αναλυτικά μετά την νεότερη επεξεργασία προσδιορισμού τόσο των τελικά δικαιούχων όσο και της προσδιορισθείσας έκτασης προέκυψαν:

  • Για 2.110 παραγωγούς εγκρίθηκε η χορήγηση δικαιωμάτων με συνολικό ποσό 6.969.946,47 €
  • Για 414 παραγωγούς αυξήθηκε η αξία των δικαιωμάτων τους με συνολικό ποσό 199.746,29 €
  • Για 18.945 παραγωγούς μειώθηκε η αξία των δικαιωμάτων τους με συνολικό ποσό 1.580.791,20 € και
  • Για 563 παραγωγούς ανακλήθηκε ο τίτλος δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος με συνολικό ποσό 3.090.732,72 € δεδομένου ότι μηδενίστηκαν οι δηλωθείσες εκτάσεις.

Όσον αφορά την πληρωμή στο παρελθόν, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει ότι το εθνικό απόθεμα του 2017 χορηγήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και μετά από εξέταση ενστάσεων και συμπληρωματικών στοιχείων, τον Ιανουάριο, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2018.

Το εθνικό απόθεμα του 2018 χορηγήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και μετά από εξέταση ενστάσεων και συμπληρωματικών στοιχείων, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του 2019.

Το εθνικό απόθεμα του 2019 χορηγήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 και μετά από εξέταση ενστάσεων και συμπληρωματικών στοιχείων, τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και το Νοέμβριο του 2020.

Το εθνικό απόθεμα του 2020 χορηγήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και στη συνέχεια μετά από την εξέταση ενστάσεων, καθώς και την ολοκλήρωση των ειδικών ελέγχων πραγματοποιήθηκε η συμπληρωματική χορήγησή του τον Ιούνιο του 2021.

Ειδικότερα για το 2017 χορηγήθηκαν 36.192.899 ευρώ (45.072 δικαιούχοι), το 2018 χορηγήθηκαν 18.014.228 ευρώ (26.694 δικαιούχοι), το 2019 χορηγήθηκαν 24.279.123 ευρώ (20.056 δικαιούχοι) και το 2020 χορηγήθηκαν 47.496.651 ευρώ (24.990 δικαιούχοι).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrotypos.gr

Recommended Posts