ακρόδρυα, αμύγδαλα, καλλιέργεια

Διέξοδος μέσα στην κρίση η καλλιέργεια ακρόδρυων

Θετική ήταν η εξέλιξη της καλλιέργειας της αµυγδαλιάς στην Κεντρική Μακεδονία καθ’ όλη την οκταετία 2009-2016, αλλά και κατά την τριετία 2009-2013.

Το 2009 οι καλλιεργούµενες εκτάσεις ανέρχονταν σε 17. 940 στρέµµατα, για να φτάσουν το 2013 τα 15. 902 και να εκτιναχθούν το 2016 στα 21.840 στρέµµατα.

Αναπτυξιακή εικόνα καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ και για την αµυγδαλιά στη Θεσσαλία, περιοχή που συγκεντρώνει το 51% των καλλιεργούµενων εκτάσεων αµυγδαλιάς (2016):

Από τα 47. 531 στρέµµατα το 2009 οι καλλιεργούµενες εκτάσεις φτάνουν τα 45.121 στρέµµατα το 2013 µε αξιοσηµείωτη µείωση αριθµού εκµεταλλεύσεων (2. 809 το 2013 από 3.504 το 2009). Στη συνέχεια της υφεσιακής περιόδου όµως, η ανάκαµψη είναι εντυπωσιακή και αποτυπώνεται στα 51. 041 στρέµµατα το 2016 και µάλιστα µε περίπου ίδιο αριθµό εκµεταλλεύσεων σε σχέση µε το 2009.

Όπως ανέφερε στην «ΥΧ» ο γεωπόνος της Οργάνωσης Παραγωγών ΑΣ Ένωσης Ελασσόνας, Αστέριος Νάνος,

«η σταθερότητα της τιµής του προϊόντος την τελευταία τετραετία βοήθησε την ανάπτυξη των εκµεταλλεύσεων και αρκετοί παραγωγοί επέλεξαν να αυξήσουν τα στρέµµατά τους».

Ο ίδιος συµφωνεί µε την αποτύπωση της σηµαντικής αύξησης σε καλλιεργούµενες εκτάσεις που καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ για το 2016:

«Μπορώ να σας πω ότι το 2016 θεωρείται χρονιά – ορόσηµο ως προς τις νέες φυτεύσεις αµυγδαλιάς. Ένας σηµαντικός παράγοντας που συνέβαλε σε αυτό ήταν ότι αρκετοί παραγωγοί αποφάσισαν να αφήσουν την καλλιέργεια σιτηρών, όπου η εικόνα της αγοράς ήταν στάσιµη ή και πτωτική, και να στραφούν στην αµυγδαλιά».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου σε ypaithros.gr

Recommended Posts